Laws Monitoring

Media ethics bill
7 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมรัฐสภาร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. …. (ร่างพ.ร.บ. จริยธรรมสื่อฯ) ท้ายที่สุดก่อนการลงคะแนน เช็คองค์ประชุมแล้วไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุม ส่วนร่างกฎหมายก็ต้องเลื่อนไปลงมติในวาระปกติของที่ประชุมรัฐสภาครั้งหน้า 
Media ethics bill
ร่างพ.ร.บ. จริยธรรมสื่อฯ เป็นความพยายามในการสร้างหลังพิงทางกฎหมายให้องค์กรสื่อและคนทำงานสื่อสามารถกำกับดูแลกันเองได้ แต่ก็ยังมีเครื่องหมายคำถามชิ้นโตถึงความอิสระของ "สภาวิชาชีพสื่อมวลชน" ที่รับเงินจากรัฐ รวมถึงการให้พื้นที่คนจากของค์กร "สื่อแบบดั้งเดิม" แต่ไม่มีพื้นที่สำหรับ "สื่อใหม่" ในภูมิทัศน์สื่อที่กำลังเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
senate meeting
20 ธันวาคม 2565 วุฒิสภาเห็นชอบให้กมธ. ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาศึกษาญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียง ประชามติให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการ ขยายเวลาพิจารณาออกไปอีก 45 วัน
Media ethics bill
กลับมาอีกครั้งกับความพยายามควบคุมเนื้อหาในสื่อมวลชน โดยเวอร์ชั่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสำคัญหลายอย่าง เช่นการตัดตัวแทนรัฐออกไปจากกรรมการ แต่ก็ยังมีผู้กังขาว่าสภาวิชาชีพสื่อจะอิสระจริงหรือไม่ เนื่องจากยังต้องพึ่งพาเงินจากรัฐ รวมถึงประเด็นเรื่องการขาดการมีส่วนร่วม โดยเฉพาะจาก "สื่อพลเมือง"
Constitutional amendments in numbers
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2565 รัฐสภาร่วมกันระหว่าง ส.ส. และ ส.ว. ต้องอภิปรายลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งหมด ห้ายก รวมทั้งหมด 26 ข้อเสนอ รวมสถิติที่น่าสนใจในศึกการแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา
เป็นเวลากว่า 180 วัน หรือ 6 เดือนแล้ว ที่ประเทศไทยต้องเจอกับภาวะ “สูญญากาศทางกฎหมาย” ในการควบคุมกัญชา เพราะนับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กัญชาก็ได้กลายเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไม่ต่างจากพืชผักผลไม้ตามท้องตลาด
#FreeAlcohol bill vote
เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565 สภาผู้แทนราษฎรโหวตคว่ำร่างกฎหมาย #สุราก้าวหน้า ในวาระสาม ด้วยคะแนนเสียง 196:194 เสียง ตัดกันเพียง 2 เสียง โดยเสียงไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่ มาจากพรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะในพรรคพลังประชารัฐ และพรรคภูมิใจไทย ที่เสียงแทบไม่แตก เทโหวตคว่ำ
#FreeAlcohol bill
2 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติ “ไม่เห็นด้วย” กับร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต #สุราก้าวหน้า ในวาระสาม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 194 เสียง 196 เสียง งดออกเสียง 15 เสียง ร่างกฎหมายสุราก้าวหน้า เป็นอัน “ตกไป” ในวาระสาม
2 พฤศจิกายน 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีนัดพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ซึ่งคาดว่าจะเป็นกฎหมายที่ควบคุมสิ่งที่เคย "ผิดกฎหมาย" มาก่อน และเป็นกุญแจดอกสำคัญในการหาทางออกให้กับปัญหาการใช้กัญชาอย่างกว้างขวาง ชนิดไร้การกำกับดูแลมาเป็นเวลากว่า 146 วัน แต่อนาคตของร่างกฎหมายดังกล่าวยังเลือนลางเนื่องจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลต่างวิพากษ์วิจารณ์ถึงความหละหลวมของกฎหมายฉบับดังกล่าวที่อาจจะคุ้มครองประชาชนจากกัญชาไม่ได้จริง
parliament meeting
ช่วง “โค้งสุดท้าย” ของสภา จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการจัดทำและแก้ไขกฎหมายต่างๆ หากพิจารณาร่างกฎหมายไม่ทัน ร่างกฎหมายก็จะตกไปและต้องริเริ่มกันใหม่ในสมัยประชุมหน้า