Hot Issues

29 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้อง กรณี ส.ส.เสียบบัตรแทนกัน ระหว่างพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งอาจทำให้ร่างกฎหมายตกทั้งฉบับ หรือตกบางส่วนก็ได้
Laddawan
งานเสวนา "สิทธิมนุษยชน-สิทธิสตรี ในรัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ปัจจุบัน" เสนอแก้รัฐธรรมนูญให้ผู้หญิงมีโควต้าที่นั่งในการเมือง โดยเจตคติในสังคมที่มองผู้หญิงและความแตกต่างระหว่างเพศมีความสำคัญไม่แพ้กฎหมายและโครงสร้าง
FTA Watch Statement
กลุ่มศึกษาช้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เอฟทีเอว็อทช์) แถลงกรณีรัฐบาลเตรียมรื้อฟื้นการค้าไทย-อียู หวั่นค่าใช้จ่ายด้านยาแพงขึ้น 81,356 ล้านบาท, เกิดการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ไปเพาะปลูกต่อได้ ชี้รัฐธรรมนูญ 60 เรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศล้าหลังที่สุด
Pramote
ชาวบ้านบ้านน้ำพุ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขอความเป็นธรรม ให้รังวัดพิสูจน์สิทธิในที่ดินกันใหม่ หลังป่าไม้เข้าตรวจยึดตั้งแต่ปี 2558 โดยไม่แจ้งให้ชาวบ้านที่ทำกินอยู่เข้าแสดงหลักฐานการครอบครอง และนำไปสู่การตัดฟัน เผา พืชผลของชาวบ้านช่วงปลายปี 2562
ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัย คำร้องขอให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยอ้างว่า พรรคการเมืองนี้กระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือที่เรียกเป็นชื่อเล่นว่า "คดีอิลลูมินาติ" แต่อย่างไรก็ดี คดีดังกล่าวมีประเด็นทางกฎหมายที่จำเป็นจะต้องวินิจฉัยเรื่อง "อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ" ก่อนว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจออกคำวินิจฉัยในประเด็นการสั่งยุบพรรคการเมืองได้หรือไม่
8 มกราคม 2563 ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) มีวงเสวนาในหัวข้อ "พรรคการเมืองกับอนาตประชาธิปไตย" ที่ว่าด้วยความสำคัญของสถาบันพรรคการเมือง ปมปัญหาของรัฐธรรมนูญ และบทบาทขององค์กรที่ใช้อำนาจตุลาการ ซึ่งส่งผลต่ออนาคตประชาธิปไตยไทย
Miss Universe 2019
จากคำถามในเวที Miss Universe 2019 นางงามจากประเทศไทยถูกถามว่า “ในหลายที่รัฐบาลต้องการสร้างความเป็นส่วนตัว และขณะเดียวกัน ก็ต้องการสร้างความปลอดภัย คุณจะเลือกอะไรระหว่างความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัย?” ซึ่งคำถามนี้เป็นที่น่าสนใจว่าหากเป็นคุณ คุณจะเลือกสิ่งไหน "ความเป็นส่วนตัว" หรือ "ความปลอดภัย" จากรัฐ? จากการสำรวจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว พบว่ามีอย่างน้อย 11 กฎหมาย
Walk-Out
28 พฤศจิกายน 2562 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง การประชุมครั้งที่ 9 ได้มีการประชุมในวาระ การลงคะแนน และนับคะแนนใหม่อีกครั้ง เพื่อขอตั้งคณะกรรมมาธิการวิสามัญวิสามัญศึกษาผลกระทบจากการประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และการใช้อำนาจของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44 ซึ่งฝ่ายค้านทำการวอร์คเอ้าท์ ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป 
20 พฤศจิกายน 2562 ศาลรัฐธรรมนูญมีนัดอ่านคำวินิจฉัย คดีของธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหัวพรรคอนาคตใหม่ ปมถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย ซึ่งเข้าข่ายการถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อ อันเป็นคุณสมบัติต้องห้ามการเป็น ส.ส. แต่ก่อนจะไปฟังคำวินิจฉัยของศาล ไอลอว์อยากชวนอ่าน 5 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับคดีนี้
ประชุมสภาสมัยที่สอง
6 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันนัดประชุมครั้งแรกของสภา ส.ส. ในสมัยประชุมสามัญครั้งที่สอง ในการประชุมครั้งแรกมีญัตติที่น่าสนใจอย่างน้อย 3 เรื่อง ได้แก่ การขอตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบจากการใช้ประกาศ และคำสั่งของ คสช. ขอตั้ง กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 และ ขอตั้ง กมธ.วิสามัญพิจารณาเรื่องการทำร้ายนักกิจกรรม