Hot Issues

Konsarn Community
26 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่สนธิกำลังหลายฝ่ายกว่า 50 นาย เข้าไปพื้นที่ชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ เพื่อปิดหมายบังคับคดี ให้ชุมนุมออกจากพื้นที่ "สวนป่า" โดยทันที สวนทางกับมติของคณะทำงานที่เคยสรุปแล้วว่า สวนป่าคอนสารได้ปลูกสร้างทับที่ทำกินของราษฎร ให้ยกเลิกสวนป่า แล้วนำที่ดินมาจัดสรรให้กับราษฎรผู้เดือดร้อน 
ตัวแทนจากภาครัฐ, ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “หลังคลื่น IUU: เดินหน้าหรือหยุดนิ่ง ทิศทางและความท้าทายล่าสุดประมงไทย” หลังต้องแก้ไขกฎหมายและแนวปฏิบัติระบบอุตสาหกรรมประมงมาเกือบสี่ปี จนกระทั่งสหภาพยุโรปปลดใบเหลืองไทยในปี 2562
การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประเด็นที่น่าจับตาอย่างมาก ตั้งแต่การปรากฎตัวอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล "คสช. 2" และท่าทีของฝ่ายค้านที่ประสานมือกันชูนโยบายแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย ตัดวงจรการสืบทอดอำนาจ ซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดร่วมสำคัญของสภาในอนาคต
SPT submit letter
เกษตรกรไร้ที่ดิน ชุนชนน้ำแดง จ.สุราษฎร์ธานี – สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เดินหน้ายื่นหนังสือต่อศาลกีฏา สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ขอให้เพื่อนได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินเอกชนทิ้งร้าง
ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา หน้าที่ 39 ภาคผนวกที่ 1 ได้บรรจุชื่อร่างกฎหมายไว้จำนวน 16 ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีอย่างน้อย 16 ฉบับ ซึ่งจะเปิดทางให้กับ ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย
21 กรกฎาคม 2562 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 7 พรรค ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ" โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคของทุกพรรค ที่เห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องสร้างการเมืองใหม่ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นหัวของประชาชน
19 ก.ค. 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประชาชน 9 เรื่องต่อรัฐบาลเช่น การยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพ, การกระจายอำนาจการถือครองที่ดินและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
unelected ministers
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอ้างว่า ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี "จากการเลือกตั้ง" และจากระบอบประชาธิปไตย ขณะที่เมื่อพลิกดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้ง 36 คน ก็พบว่า จำนวน 16 คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เข้าข่ายเป็นรัฐมนตรี "คนนอก" ซึ่งเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐถึง 11 คน บางคนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย บางคน "สอบตก" ก็ยังได้เป็นรัฐมนตรี
eakapant
ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ยังตึงเครียดไม่หาย และนักกิจกรรมทางการเมืองถูกดักทำร้ายร่างกาย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช แนะนำให้เราสำรวจตัวเองว่า ยังเชื่อในทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีหรือไม่ พร้อมอธิบายว่า สันติวิธีก็คล้ายกับหมอกับคนไข้ หลังจากแนะนำไปแล้วอยู่ที่จะนำไปปฏิบัติต่อหรือไม่   
End of NCPO But in still former NCPO in New Prayuth's Cabinet
10 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งเสร็จแล้ว หลังรอคอยกันมาถึง 108 วัน นับจากวันเลือกตั้ง  “ครม. ประยุทธ์ 2” มีทั้งหมด 36 คน พบว่าเป็น “คนใกล้ชิด” หรือ บุคคลที่เคยทำงานกับ คสช. อย่างน้อย 11 คน