Hot Issues

ในการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดนครปฐม ที่พรรคอนาคตใหม่พ่ายแพ้ให้กับพรรคชาติไทยพัฒนา ทำให้เกิดคำถามตามมาว่า ประชาชนเปลี่ยนวิธีคิดในการออกเสียงเลือกตั้งหรือไม่ หรือ แท้จริงแล้วเป็นผลจากวันเลือกตั้งของ กกต. ที่ใช้วันหยุดราชการที่เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งผลจากการศึกษาเปรียบเทียบ มีน้ำหนักไปทาง วันเลือกตั้งมากกว่า
CMU Seminar
22 ตุลาคม 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดงานเสวนาเรื่อง “ปฏิสังขรณ์ประเทศไทย” ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนมาร่วมรับฟ้องล้นห้องประชุมใหญ่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหัวข้อหลักในการพูดคุยเน้นที่ประเด็นความจำเป็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560
22 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติสั่งห้ามใช้สารเคมี 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต หลังมีการเคลื่อนไหวให้ยกเลิกสารเคมีดังกล่าวซึ่งสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อม
universal pension
ภาคประชาชนยื่นรายชื่อ “ผู้ริเริ่ม” ร่างพ.ร.บ.บำนาญแห่งชาติ เพื่อเข้าชื่อประชาชนให้ครบ 10,000 คน หลักการสำคัญ คือ ให้คนอายุ 60 ปีทุกคนมีหลักประกันได้สวัสดิการเท่าเส้นความยากจน คือ ประมาณ 3,000 บาท ก่อนเตรียมนำรายชื่อทั้งหมดมายื่นอีกครั้ง 6 พฤศจิกายนนี้
14 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์​ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 6 เครือข่ายใน People Go Network และเครือข่ายอื่นๆ ที่เข้าร่วมกัน แถลงเข้าร่วมกับ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 สร้างสังคมประชาธิปไตย สร้างพื้นที่ให้ประชาชน พร้อมทำกิจกรรมเดินรอบสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์สร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม
11 Oct Seminar
วงเสวนาเปิดประเด็นคุยต่อจากแถลงการณ์ 25 ของคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาที่ยิงตัวเอง ทั้งประเด็นความเป็นอิสระของผู้พิพากษา โอกาสที่จะถูกแทรกแซงโดยอธิบดีผู้พิพากษาภาคหรืออิทธิพลของทหาร และประเด็นสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายพิเศษ ในพื้นที่ชายแดนใต้
the independence of the judicial is prevention of human rights
หลักอิสระของศาล เป็นหลักการที่เกิดขึ้นพร้อมกับระบอบประชาธิปไตยโดยเป็นหนึ่งในอำนาจรัฐ คืออำนาจตุลาการ ที่มีความเป็นอิสระแยกออกจากอำนาจอื่นเพื่อการถ่วงดุลและตรวจสอบอำนาจซึ่งกันและกันภายใต้หลักนิติรัฐและท้ายที่สุดแล้วหากปล่อยให้กลไกของประชาธิปไตยทำงานดังนี้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือ "ประชาชน"
Problem of Constitution 2560 Not the supreme law anymore
คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดเสวนา “สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” มีปาฐกถาโดย สุรพล สงฆ์รักษ์ ที่ปรึกษาสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) ในหัวข้อ "รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันในสายตาประชาชน" และ เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง อ. คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พูดถึงปัญหารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
3 Political parties agreed on Constituent Assembly for People's Constitution
5 ตุลาคม 2562 คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) จัดงาน "สู่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านร่วมเสวนา ได้แก่ เพื่อไทย อนาคตใหม่และประชาชาติ ชี้ปัญหารัฐธรรมนูญให้อำนาจองค์กรนอกระบบมากกว่าประชาชน แม้แก้ยาก แต่ทำได้ ถ้าเสียงประชาชนมากพอและทำงานคู่ขนานทั้งในและนอกสภา
court system
ตามที่มีข่าวผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลายิงตัวเองหลังอ่านคำพิพากษาในคดีเกี่ยวกับความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้ จากความอึดอัดเรื่องความเป็นอิสระ เปิดดูระเบียบศาลใหม่ ปี 2562 กำหนดให้คดีใหญ่ต้องส่งให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคตรวจก่อน เพื่อรักษามาตรฐาน แต่ไม่มีอำนาจสั่งแก้ไขคำพิพากษา