Hot Issues

Chatchard
การออกแบบป้ายหาเสียงให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น แม้ว่า 'ศรีสุวรรณ จรรยา' ร้อง กกต. เอาผิด 'ชัชชาติ' ทำป้ายหาเสียงเป็นผ้าไวนิลมีเจตนาแฝงเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถนำไป ใช้ใหม่เพื่อทำ “กระเป๋า-ผ้ากันเปื้อน” อันเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ลงคะแนนให้แก่ตนเอง
Electoral committee in gubernatorial election
แม้ว่าการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาครั้งแรกตั้งแต่การรัฐประหารในปี 2557 จะจบลงไปแล้ว แต่การทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้เป็นหัวเรือในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ยังคงสร้างคำถามให้กับประชาชน ย้อนดูวีรกรรมของ กกต. ในการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา
PDPA enforcement TL
แม้เดิมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะต้องบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 แต่สองปีที่ผ่านมา ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดยกเว้นกิจการ 22 ประเภทไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจนถึง 31 พ.ค.65 
Bangkok and Pattaya election comic
แม้ คสช. จะไม่มีอยู่แล้วในการเลือกตั้ง 22 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ แต่ก็ยังมรดกของคณะรัฐประหารหลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกฎหมายหรือคนหน้าเก่า ชวนอ่านการ์ตูนย้อนดูมรดกคณะรัฐประหารในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา 
19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) จัดเสวนาในชื่อ #ปล่อยนักโทษการเมือง ส่งเสียงถึงศาล-ส่งสารถึงเพื่อน โดยมีการพูดคุยถึงสถานการณ์การคุมขังประชาชนที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการไม่ให้ประกันตัวคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงออกทางการเมืองว่า มีผู้ถูกคุมขังอยู่ระหว่างชั้นสอบสวนของตำรวจ อย่างน้อย 9 คน และมีผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก อย่างน้อย 2 คน
miss grand 2022
จากคำถามรอบ 10 คนสุดท้ายของเวทีการประกวดมิสแกรนด์ 2022 เรื่องอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกฯ เมื่อวิเคราะห์คำตอบรายบุคคล พบว่า 6 ใน 10 คน พุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนตัวนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไอลอว์ชวนหาคำตอบว่า “นายกลาออก” แก้ปัญหา ส.ว. ได้จริงไหม
President of the Constitutional Court
22 เม.ย. 2565  คณะกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาปมการดำรงตำแหน่งของวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ โดยกรรมการสรรหาฯ พิจารณาว่า วรวิทย์ไม่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ทุกวันที่ 20 เมษายนของทุกปี จะเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้ที่สนใจในเรื่องกัญชาว่า มันคือ "วันกัญชา" วันที่ผู้คนจะใช้วันออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปลดแอกกัญชาออกจากข้อครหาเดิมๆ ว่า มันเป็น "ยาเสพติด" แต่แท้จริง คือ พืชสมุนไพร ที่จะเป็นประโยชน์ทั้งในวงการการแพทย์และสาธารณสุข ไปจนถึงการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทย แม้จะมีการถอดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด แต่ก็ยังมีมาตรการที่เข้มงวดและจำกัดเกินกว่าจะให้ครัวเรือนหรือบุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์จากกัญชาใช้  
Pension under Emergency
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ กำหนดสิทธิประโยชน์ให้คนที่ทำงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้นับเวลาราชการ "เป็นทวีคุณ"​ ซึ่งจะมีผลต่อการคำนวนบำเหน็จและบำนาญเมื่อเกษียณอายุ
23 มีนาคม 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะส่งผลให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นการเลือกตั้งภายใต้การบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่มีการกำหนดมาตรการจำกัดการรวมกลุ่มหรือการทำกิจกรรม