Hot Issues

clean
ข้อมูลผู้ติดเชื้อตั้งแต่ 27 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้นจำนวน 84 คน เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น มาตรการต่างๆ ที่จำกัดการใช้ชีวิตของประชาชนภายในประเทศ เช่น เคอร์ฟิว การปิดโรงเรียนและสถานศึกษา การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการในร้านอาหาร จึงไม่มีความจำเป็นเพื่อการควบคุมโรคอีกต่อไป 
ภาคประชาสังคมที่ทำงานขับเคลื่อนประเด็นป้องกันการทรมานและอุ้มหายจัดวงเสวนาเรื่อง "ตามหาวันเฉลิม: ตามหาหลักประกันความปลอดภัยของประชาชนจากการถูกบังคับสูญหาย (และทรมาน)" สะท้อนความรู้สึกของผู้ใกล้ชิดบทเรียนความพยายามในการสร้างกลไกในการป้องกันการทรมานและการบังคับสูญหาย
lawyers' dressing
10 มิถุนายน 2563 ทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เข้าพบตัวแทนสภาทนายความ เพื่อยื่นหนังสือเสนอให้แก้ไขข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 เนื่องจากข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้ทนายความเพศหญิงต้องใส่กระโปรง และมีโทษหากไม่ปฏิบัติตาม 
10 มิถุนายน 2563 ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยกรณี ‘สิระ เจนจาคะ’ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ ที่มีปากเสียงกับตำรวจเรื่องการอารักขาดูแลความปลอดภัยระหว่างการลงพื้นที่ว่าจะเข้าข่ายเป็นการก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือไม่ แต่อย่างไรก็ดี ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีคดีที่ศาลวินิจฉัยว่ามีเป็นการกระทำความผิด
ship Chonburi
ชาวประมงเผย เคอร์ฟิวทำให้ประกอบอาชีพไม่ได้ ดูแลเรือไม่ได้ เครือข่ายสลัม 4 ภาค ร้องต้องยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ซึ่งเป็นเพียงบันไดขั้นแรกเท่านั้นที่ต้องเยียวยาประชาชน หมอสุภัทรชี้ เคอร์ฟิวกระทบบุคลากรทางการแพทย์ด้วย นโยบายเหมาเข่งจากส่วนกลางมีผลข้างเคตียง ใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อ ควบคุมโรคแบบที่ผ่านมาก็เพียงพอ  
Military Reform
5 มิถุนายน 2563 ได้มีการจัดแถลงข่าวกรณี “หมู่อาร์ม” ทหารที่เปิดโปงการทุจริตภายในกองทัพ และการเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางการปฏิรูปกองทัพ” เพื่อนำไปสู่การจุดประเด็นการปฏิรูปกองทัพให้เข้ากับบริบททางสังคม
Lampang Election
การเลือกตั้งซ่อมจังหวัดลำปาง เขต 4 จะมีขึ้นวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ขณะที่ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ก็ยังใช้อยู่ครอบคลุมการเลือกตั้งด้วย จึงต้องมีข้อกำหนดออกมายกเว้นให้ใช้สถานที่ที่เคยห้ามไว้ ให้จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้
ฝ่ายค้านเตรียมอภิปราย พ.ร.ก.กู้เงิน 3 ฉบับ ตั้งเป้า ถ้าตรวจสอบไม่ได้-ไม่ให้กฎหมา
 27 พ.ค. 63 ที่ประชุมส.ส.เตรียมประชุมสมัยสามัญ มีภารกิจคือ พิจารณา พ.ร.ก.กู้เงินหนึ่งล้านล้านบาทเพื่อรับมือสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยทางวิปฝ่ายค้านแถลงร่วมกันว่า ให้มีการตั้ง กมธ.วิสามัญตรวจสอบการใช้เงินและให้รัฐบาลรายงานบัญชีต่อสภาต่อเดือน มิฉะนั้น ฝ่ายค้านจะลงมติ‘ไม่ให้ผ่าน’ 
particular exception of Personal Data Protection Act's enforcement
 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แต่ก่อนหน้าเจ็ดวัน ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ โดยกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรธุรกิจรวม 22 กิจการได้รับยกเว้นต่อไปอีกหนึ่งปี
5 พฤษภาคม 2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มติเห็นชอบตามผลการประชุมของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ให้เพิ่มค่าตอบแทนของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ขึ้นจากเดิมร้อยละ 20