Hot Issues

SPT submit letter
เกษตรกรไร้ที่ดิน ชุนชนน้ำแดง จ.สุราษฎร์ธานี – สมาชิกสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เดินหน้ายื่นหนังสือต่อศาลกีฏา สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานสหประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกระทรวงยุติธรรม ขอให้เพื่อนได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินเอกชนทิ้งร้าง
ในคำแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา หน้าที่ 39 ภาคผนวกที่ 1 ได้บรรจุชื่อร่างกฎหมายไว้จำนวน 16 ฉบับ โดยอ้างว่าเป็นร่างกฎหมายสำคัญที่คณะรัฐมนตรีจะตราขึ้นเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ในหมวดที่ 16 การปฏิรูปประเทศ ซึ่งมีอย่างน้อย 16 ฉบับ ซึ่งจะเปิดทางให้กับ ส.ว. ที่มาจากการคัดเลือกของคสช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วย
21 กรกฎาคม 2562 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน 7 พรรค ร่วมกันจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติ" โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบไปด้วยหัวหน้าพรรคของทุกพรรค ที่เห็นตรงกันว่า จำเป็นจะต้องสร้างการเมืองใหม่ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เห็นหัวของประชาชน
19 ก.ค. 2562 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประชาชน 9 เรื่องต่อรัฐบาลเช่น การยกเลิกกฎหมายที่จำกัดเสรีภาพ, การกระจายอำนาจการถือครองที่ดินและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
unelected ministers
พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอ้างว่า ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรี "จากการเลือกตั้ง" และจากระบอบประชาธิปไตย ขณะที่เมื่อพลิกดูรายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้ง 36 คน ก็พบว่า จำนวน 16 คน ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง เข้าข่ายเป็นรัฐมนตรี "คนนอก" ซึ่งเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐถึง 11 คน บางคนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเลย บางคน "สอบตก" ก็ยังได้เป็นรัฐมนตรี
eakapant
ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ยังตึงเครียดไม่หาย และนักกิจกรรมทางการเมืองถูกดักทำร้ายร่างกาย ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช แนะนำให้เราสำรวจตัวเองว่า ยังเชื่อในทางแก้ไขปัญหาแบบสันติวิธีหรือไม่ พร้อมอธิบายว่า สันติวิธีก็คล้ายกับหมอกับคนไข้ หลังจากแนะนำไปแล้วอยู่ที่จะนำไปปฏิบัติต่อหรือไม่   
End of NCPO But in still former NCPO in New Prayuth's Cabinet
10 กรกฎาคม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่หลังการเลือกตั้ง ของ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งเสร็จแล้ว หลังรอคอยกันมาถึง 108 วัน นับจากวันเลือกตั้ง  “ครม. ประยุทธ์ 2” มีทั้งหมด 36 คน พบว่าเป็น “คนใกล้ชิด” หรือ บุคคลที่เคยทำงานกับ คสช. อย่างน้อย 11 คน 
Forest Seminar all
เกษตรกรถูกพิพากษาให้จำคุกจากกรณีประกาศเขตป่าทับที่เป็นปัญหาเรื้อรังและยิ่งรุนแรงภายใต้นโยบายของ คสช. ด้านชาวบ้านเสนอ "แผนจัดการร่วม" เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าโดยไม่ต้องดำเนินคดี ฝ่ายรัฐยังตัดสินใจล่าช้าทั้งที่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับ คณิต ณ นคร ยังเสนอว่า อัยการอาจสั่งไม่ฟ้องคดีได้แต่ไม่มีใครกล้า นักสิทธิเสนอ ต้องนั่งคุยกันใหม่มีกระบวนการแก้ไขเยียวยา
เครือข่ายภาคประชาสังคมกว่า 60 องค์กรออกแถลงการณ์ให้ยกเลิกนโยบาย และยุติการปฏิบัติการตามแผนการทวงคืนผืนป่า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยทันที
7 กรกฎาคม 2562 กลุ่มสังคมนิยมประชาธิปไตย นำโดย เยี่ยมยอด ศรีมันตะ ประธานที่ปรึกษา และคณะ แถลงข่าวรณรงค์ล่ารายชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ตามมาตรา 256(1) ของรัฐธรรมนูญ ที่ให้สิทธิประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้