Hot Issues

กระแสข่าวจะจัดการเลือกตั้งใหม่ย่อมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา เพราะผลลัพธ์การเลือกตั้งหลังจากนี้อาจจะทำให้พรรคฝ่ายค้านที่มีเสียงสูสีกับรัฐบาล พลิกกลับมามีคะแนนเสียงมากกว่า และทำให้รัฐบาลพ่ายแพ้การลงมติเห็นชอบในกฎหมายสำคัญ เช่น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 หรือ การลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี หรือเรียกได้ว่า การเลือกตั้งซ่อมดังกล่าวอาจจะกลายเป็น "โดมิโน่ล้มรัฐบาล" อย่างที่ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวไว้
1 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติไม่ส่งเรื่องสถานภาพ ส.ส. ของ นวัธ เตาะเจริญสุข ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ถูกศาลจังหวัดขอนแก่น พิพากษาประหารชีวิต กรณีที่จ้างวานฆ่าผู้อื่น ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย เนื่องจากทาง กกต. ได้วินิจฉัยเองแล้วว่า นวัธ ขาดจากความเป็น ส.ส.แล้ว ทำให้ที่นั่ง ส.ส. พรรคร่วมฝ่ายค้านลดลงเหลือ 243 ที่นั่ง
60% From About 3,000 people want to reuse Constitution 1990
การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องให้ทุกคนมีส่วนร่วม ช่วยกันคิด ช่วยกันออกความเห็น 25 กันยายน 2562 ไอลอว์ได้ถามความเห็นในเพจว่า “ เมื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ใครมาร่างดี??” ปรากฎว่า 60% จากกว่า 3,000 คน ให้นำรัฐธรรมนูญปี 2540 กลับมาใช้แทนฉบับปัจจุบัน ไม่ต้องมีการร่างใหม่ 
30 Democracy organisation support politician to form Constitutional committee
30 กันยายน 2562) ครป. ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน และพรรคการเมือง จัดเวที เรื่อง "การปฏิรูปสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองไทย กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย" ภายหลังการประชุม ครป. เสนอให้ทำหนังสือเรียกร้องกับพรรคการเมืองทุกพรรคและวุฒิสภา(ส.ว.) ให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และข้อเสนออื่นๆ อีก 3 ข้อ 
Arbitrary Cabinet Decree
คณะรัฐมนตรีชุด 'คสช.2' อยู่ในตำแหน่งสองเดือนกว่าใช้อำนาจออกพระราชกำหนด ฉบับที่สองแล้ว ล่าสุดเป็นเรื่องการโอนกำลังพลและงบประมาณไปเป็นของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ แสดงให้เห็นว่า ยังติดใจอำนาจออกคำสั่งโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนใดๆ แบบที่เคยมี "มาตรา44" อยู่ในมือ 
Calculation of Partylist
นับตั้งแต่การเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 เป็นต้นมา ที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาก็ยังไม่คงที่ เนื่องจากระบบเลือกตั้งใหม่ใช้คะแนนเสียงจาก ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นฐานในการคำนวณที่นั่ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ทำให้ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับที่นั่งของ ส.ส. แบบแบ่งเขตย่อมส่งผลต่อจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อไปด้วย
Chayut Suebtrakul senator
26 กันยายน 2562 ศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงกรณีที่ ชยุต สืบตระกูล สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกห้าปี กรณีทุจริตการจัดซื้อที่ดินตาบอดของกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำให้ชยุต ต้องพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. และต้องทำการเรียกชื่อลำดับสำรองในบัญชีรายชื่อสำรอง ส.ว. ขึ้นมาแทนตำแหน่ง 
วันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ภาคประชาชน นักวิชาการ นักศึกษา อย่างน้อย 28 เครือข่าย รวมตัวกันจัดงานเปิดตัว "คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน" หรือ ครช. โดยวางเป้าหมายสื่อสารและรณรงค์เกี่ยวปัญหารัฐธรรมนูญปัจจุบันและแสวงหาฉันทามติร่วมต่อการสร้างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
Sansern
17 กันยายน 2562 ที่รัฐสภา จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.ต.อ.เสรีพิสุทธิ์ เตมียเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในยุค คสช. พล.อ.สรรเสริญ เริ่มเข้าสู่ตำแหน่งในกรมประชาสัมพันธ์โดยอำนาจมาตรา 44 
ศาลรัฐธรรมนูญ ถือเป็นองค์กรและกลไกสำคัญในยามที่ประเทศต้องการตัดสินชี้ขาดทั้งในแง่ของการใช้อำนาจรัฐหรือความสับสนของการตีความกฎหมาย ซึ่งแน่นอนว่า ผลของการตัดสินย่อมส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม ด้วยเหตุนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องมีหลักประกัน "ความเป็นอิสระ" ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทว่า การรัฐประหาร ปี 2557 ได้ทำให้ความเป็นอิสระถูกเคลือบแคลง ประกอบกับผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สร้างข้อกังขาขึ้นในสังคม