Hot Issues

ตั้งแต่ปี 2562-2565 ภูมิใจไทยสามารถดึงตัว ส.ส.ที่ชนะการเลือกตั้งได้อย่างน้อย 51 คน โดยจะแบ่งได้สามรูปแบบคือ ส.ส.งูเห่าส้มจากพรรคอนาคตใหม่-ก้าวไกล ส.ส.สมัยแรกในกทม.จากพรรคพลังประชารัฐและที่น่าจับตาคือ เหล่าส.ส.ที่ยกขบวนบ้านใหญ่ท้องถิ่นมาด้วย
กกต.เสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยมี ส.ส.ร่วมอภิปรายในประเด็นสำคัญคือ การจัดการเลือกตั้งที่โปร่งใสตั้งแต่การแบ่งเขตเลือกตั้ง การอำนวยความสะดวกในการหาเสียงเลือกตั้ง และการเปิดเผยคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งหรือการใช้เทคโนโลยีรายงานผลคะแนนเลือกตั้ง
Act to prevent torture
พ.ร.บ.ป้องกันการทรมานและการอุ้มหายฯ พ.ศ.2565 จะมีผลบังคับใช้ 22 กุมภาพันธ์ 2566 แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหนังสือเสนอความเห็น ขอให้ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เฉพาะหมวด 3 การป้องกันการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย เหตุบุคลากร-งบประมาณยังไม่พร้อม
Vote66 Statement
ถึงเวลาแล้วที่การสังเกตการณ์การเลือกตั้งโดยประชาชนต้องขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อรับรองว่าการเลือกตั้งจะเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นอิสระ “เครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2566” ขอให้ กกต. ทำหน้าที่อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ร่วมมือกับประชาชนทุกฝ่ายที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
ภาคประชาชนแถลงเจตนารมณ์ร่วมในนาม “เครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์การเลือกตั้งปี 2566” เชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งทั่วไปที่กําลังจะมาถึง โดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครหรือส่งข้อมูลความผิดปกติหรือสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตของตนเองทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังวันเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ Vote62.com
World Cup
การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกภายใต้คำสรรเสริญ พล.อ.ประวิตร ต้องสะดุดลง เมื่อผู้ที่รับชมผ่านทางอินเทอร์เน็ต ประสบกับปัญหา "จอดำ" ไม่สามารถรับชมได้ ซึ่งดูเหมือนจะขัดกับ “ประกาศ Must Carry” ของ กสทช. นำไปสู่การฟ้องร้องกันขณะที่บอลโลกก็แข่งต่อไปกำลังจะเข้าสู่รอบน็อคเอ้าท์
constitutional court news
30 พฤศจิกายน 2565 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า ร่างกฎหมายเลือกตั้งฯ ตราขึ้นโดยถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ และไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ กระบวนการหลังจากนี้ นายกฯ นำร่างขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศเป็นกฎหมาย
แม้ทางการไทยจะนำเสนอว่า การประชุมเอเปคครั้งนี้จะเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยต่อนานาชาติ แต่ภาคประชาชนก็แสดงความห่วงกังวลว่า การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการปูพรมไปสู่โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า “BCG” (Bioeconomy - Circular Economy – Green Economy) ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่เอื้อให้กับนายทุนขนาดใหญ่ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาล รวมถึงสร้างผลกระทบต่อประชาชนในหลายมิติ อาทิ เศรษฐกิจผูกขาด การเอาพื้นที่ป่ามาแลกกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไปจนถึงวิกฤติยาแพงที่อาจจะทำลายระบบสาธารณสุข
Marijuanas Act
เครือข่ายประชาชนเพื่อการมีกฎหมายควบคุมกัญชาในประเทศไทย แถลงการณ์ให้สภาผู้แทนราษฎรเปิดร่างพิจารณาสาระของ พ.ร.บ.กัญชาฯ รายมาตรา เพื่อให้สังคมไทยมีกฎหมายควบคุมกัญชาเชิงระบบ ตามที่มีบรรจุวาระไว้แล้ว ท่ามกลางกระแสกดดันให้ถอนร่าง
referendum
3 พ.ย. 2565 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยกับญัตติให้ทำประชามติ เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 323+1 = 324 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ต้องส่งต่อให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบอีกเช่นกัน