Activities

Poster
ไอลอว์รับสมัครนักเรียนกฎหมายและคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ มาร่วมเรียนรู้เสรีภาพการแสดงออก ในค่าย รูดซิป(เ)ปิดปาก 17-19 พฤศจิกายน 55 ริมทะเลเมืองจันทบุรี