เรื่องน่าสนใจ

 • tee
  คดีการชุมนุมที่หนองแซง: สิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ถูกกดทับด้วยกฎหมายลูก
  หลังสิ้นคำพิพากษาศาลฎีกา ที่ลงโทษผู้ชุมนุมที่ประท้วงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ฐานปิดกั้นทางหลวงและใช้เครื่องเสียง ตี๋ ตรัยรัตนแสงมณี หนึ่งในจำเลยเห็นว่า แม้รัฐธรรมนูญจะรับรองสิทธิการชุมนุม แต่ก็ไม่ได้มีบทบัญญัติที่ชัดเจน อีกทั้งคำพิพากษาของศาลฎีกาก็ชี้ว่า ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตีความหรือบัญญัติเรื่องการชุมนุมเอาไว้ สิทธิตามรัฐธรรมนูญจึงเป็นไปอย่างจำกัด
 • คุณคัดค้านนิรโทษกรรมแบบไหน?
  ใครๆ ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ต้องออกมาคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม หลายคนตัดสินใจออกมาชุมนุมกับกลุ่มต่างๆ มีไม่น้อยที่แสดงออกผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยเปลี่ยนภาพในเฟซบุคขึ้นข้อความ “คัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม” บรรยากาศการเมืองในจังหวะนี้ เรียกได้ว่า แม้แต่คนที่คิดต่างกันเรื่องการเมืองตลอดมา ต่างก็หันมาพูดเรื่องเดียวกัน อย่างไรก็ดี ภายใต้การคัดค้านเหมือนกัน แต่เหตุผลของแต่ละฝ่ายก็แตกต่างกันอยู่มาก ลองสำรวจตัวคุณเองว่า คุณเชื่อแบบไหน และสอดคล้องกับกลุ่มใด
 • culture
  กฤษฎีกาติง วธ. เขียนร่างวัฒนธรรมจับต้องไม่ได้ อย่าบิดเจตนารมณ์ยูเนสโก
  กฤษฎีกาชี้ อนุสัญญาของยูเนสโกไม่มีปัญหา ขอกระทรวงวัฒนธรรมอย่าบิดเบือน  นักวิชาการห่วง ร่างกฎหมายนี้จะปิดกั้นความคิดของศิลปิน กระทรวงวัฒนธรรมย้ำ ร่างนี้หากส่วนใหญ่ไม่พอใจยังแก้ไขได้อีก
 • NBTC
  เปิดงบประมาณกสทช. บริจาคเพื่อการกุศลสูงสุด – นักกม.เตือนระวังกม.ปปช.
  NBTC Policy Watch เปิดรายงานการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานกำกับดูแล พบ กสทช.ใช้เงินงบประมาณไม่ตอบวัตถุประสงค์ บริจาคเพื่อการกุศลสูงสุด รองลงมาเดินทางไปต่างประเทศ นักวิชาการชี้ กสทช.ควรใช้เงินไปเพื่อพัฒโทรคมนาคมและกระจายเสียงให้มีประสิทธิภาพ 
 • Homeless
  ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ: เพราะเขาคือคนเหมือนเรา
  ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม "มหกรรมวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ" เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักรู้ว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะก็มีศักดิศรีความเป็นคนเท่าเทียมกับคนอื่นๆ พร้อมทั้งเสนอแนวทางเพื่อปรับปรุงนโยบายและการดูแลผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะให้ดียิ่งขึ้น 
 • monk
  ความล้าหลังของพ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
  ปัญหาความเสื่อมโทรมของวงการพุทธศาสนาไทยที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคม ทั้งนี้ข้อสรุปส่วนใหญ่ของปัญหามักโยน ‘ความผิด’ หรือ ‘บาป’ ให้กับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป แม้ข้อสรุปดังกล่าวจะไม่ผิดแต่ก็ได้ละเลยต้นเหตุ คือ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 อันเป็นส่วนสำคัญของความเสื่อมที่เกิดขึ้นในพุทธศาสนาไทยขณะนี้
 • มาตรา 190 ตายแล้ว...ความล้มเหลวของระบบรัฐสภาไทย
  การประชุมของรัฐสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม โดยเสียงข้างมากแก้ไขเนื้อหาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ม.190
 • นักกฎหมายสับเละ ร่างประกาศกสทช. ไม่ชอบธรรม-ละเมิดเสรีภาพสื่อ-ทำเกินหน้าที่
  หลังร่างประกาศ กสทช.ออกมา ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงเนื้อหาที่กำหนดการห้ามออกอากาศตามมาตรา 37 ของพ.ร.บ.การประกอบกิจการโทรทัศน์ฯ ว่าเป็นการลิดรอนเสรีภาพสื่อ ทั้งที่มาของร่างนี้ก็เป็นที่เคลือบแคลงว่า กสทช.มีอำนาจในการออกหรือไม่ กสทช.จึงจัดงานเสวนา "เสรีภาพสื่อ VS การใช้กฎหมายกำกับดูแล" เพื่อรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศฉบับนี้
 • against torture
  เน้นสภาพเรือนจำ การส่งกลับผู้ลี้ภัย การใช้กฎหมายพิเศษ ในรายงานคู่ขนานสถานการณ์การทรมาน
  ภาครัฐส่งรายงานสถาการณ์การทรมานในประเทศไทยต่อกรรมการสากลแล้ว ภาคประชาสังคมมีเวลาถึงต้นปีหน้า เตรียมจัดทำรายงานคู่ขนานระบุประเด็นสำคัญ คำนิยามของ"ทรมาน" การป้องกันเหตุ การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง สภาพในเรือนจำ การผลักดันผู้ลี้ภัย และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
 • Talk
  16 ปี การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ประชาธิปไตยทางตรงที่ไม่ได้ผล?
  เวทีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เครือข่ายแรงงาน สิทธิชุมชน ผู้บริโภค เกษตรกร ฯลฯ ร่วมแชร์ประสบการณ์ 16 ปีสิทธิการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ไปถึงไหน ปัญหาอยู่ที่ยื่นเข้าสภาไปแล้วส.ส.ไม่เห็นหัว ปลุกอนาคตอาจต้องใช้ 1,000,000 ชื่อ