เรื่องน่าสนใจ

 • raids
  รายงานการบุกรุกสถานที่เอกชน จับ-ค้น-คุย-คุกคาม-ยึด (เท่าที่ทราบ)
  หลังรัฐประหาร ประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ เป็นที่กังวลอย่างมากทั้งจากภายในประเทศไทย และนานาชาติ การบุกรุกสถานที่เอกชนก็เป็นหนึ่งด้านที่ต้องจับตามอง เพราะหลังการบุกรุกแต่ครั้งนำมาสู่การละเมิดสิทธิมนุษย์ในด้านอื่นอีกแทบทุกครั้ง
 • สธ.ไม่ฟันธง ผู้ต้องขังในเรือนจำมีสิทธิหลักประกันสุขภาพหรือไม่
  การประชุม “สุขภาพผู้ต้องขังหญิง: ให้เท่าที่จำเป็นหรือสิทธิที่พึงได้รับ?” นักวิชาการเผย เรือนจำแออัด เสี่ยงต่อการติดโรค อำนาจผู้คุมทำให้เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ด้านหน่วยงานรัฐประสานเสียงตรงกัน ผู้ต้องขังยังไม่แน่ว่าจะได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือไม่ ขึ้ันอยู่กับการตีความ
 • military court
  A Forceful Attempt to have Article 112 Cases Tried in the Military Court
  The NCPO issued an announcement no. 37/2557 (2014), empowerd a Military Court jurisdiction over offences related to national security and monarchy as well as offences against its announcements and orders. However, there was an attemp to transfer cases that happen before the announcment no. 37/2557 to try in the military court on the ground that online offences are ongoing crime
 • reform
  สภาปฎิรูปแห่งชาติ: ขั้นตอนมากมาย ความหมายเท่าเดิม
  อีกไม่นานเราจะเห็นหน้าตาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ซึ่งนับว่าเป็นสถาบันทางการเมืองรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในการเมืองไทย ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตของประเทศโดยเฉพาะการมีส่วนเสนอเนื้อหาและเห็นชอบในการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างมากที่จะทำความเข้าใจว่า สปช. คืออะไร มีหน้าที่ และที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง
 • military court
  คดีมาตรา 112 กำลังถูกเข็นให้ไปขึ้นศาลทหาร
  คดีมาตรา 112 ที่เกี่ยวกับการโพสเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตกำลังถูกตีความเพื่อให้ไปขึ้นศาลทหาร แม้การกระทำผิดจะเกิดขึ้นก่อนการรัฐประหาร แต่เนื้อหายังปรากฏอยู่จึงถูกตีความว่าความผิดยังคงเกิดต่อเนื่องจนปัจจุบัน ให้ไปพิจารณาที่ศาลทหาร ไม่ใช่ศาลพลเรือน
 • กฎหมายอุ้มบุญ : แรงขับเคลื่อนสำหรับคนอยากมีลูก
  ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ "กฎหมายอุ้มบุญ" เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันครั้งใหญ่ หลังปรากฏข่าวการทวงสิทธิความเป็นแม่จากการ "รับจ้าง อุ้มบุญ” แก่คู่สามี-ภรรยา ชาวออสเตรเลีย 
 • จริยศาสตร์บนโลกดิจิทัล: Freedom of Speech และ Hate Speech บนพื้นที่สื่อใหม่
  ในอดีตการสื่อสารในวงกว้างมีข้อจำกัด เพราะตัวกลางที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ แต่ในปัจจุบันคนเราสามารถสื่อสารต่อกันได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นการเกิดขึ้นใหม่ของ Public Sphere ที่เป็นโลกออนไลน์ จึงมาพร้อมกับคำถามสำคัญว่า ในยุคสมัยแห่งข้อมูลข่าวสารเช่นนี้เราสามารถพูดคุยกัน ถกเถียง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่างเสรีจริงหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ
 • cabinet
  ข้อสังเกตต่อคำแถลงนโยบายของรัฐบาล เทียบจากผลงาน คสช.
  คำแถลงของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประกอบไปด้วย 11 ประเด็น หลักสำคัญ คือ กำหนดนโยบายเพื่อให้สอดรับกับการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิรูปในด้านต่างๆ ส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ แต่ก็มีหลายประเด็นที่รัฐบาลใหม่ควรดำเนินการไม่ให้กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 • เก็บตกเวทีเสวนา โทษประหารชีวิต เครื่องมือแก้ปัญหาอาชญากรรม?
  "โทษประหารชีวิต" ยังคงเป็นประเด็นสำคัญในวงสนทนาเรื่องสิทธิมนุษยชน ทุกครั้งที่เกิดคดีข่มขืนและฆาตกรรม ก็ยิ่งมีข้อถกเถียงมากขึ้นว่า "โทษประหารชีวิตมีความจำเป็นหรือไม่?" เวทีเสวนา "โทษประหารชีวิต เครื่องมือแก้ปัญหาอาชญากรรม?" อาจช่วยให้เรามองหาทางออกได้ว่า แท้จริงแล้ว การประหารชีวิต จะช่วยลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมได้จริงหรือเปล่า หรือเป็นแค่วิธีการตอบแทนความต้องการบางอย่างเท่านั้นเอง?
 • Border Measure
  FTA Watch แฉ สนช.เร่งผ่านร่างพ.ร.บ.ศุลกากร หวั่นกระทบการนำเข้ายาชื่อสามัญ
  FTA Watch กระตุ้นเรียกร้องสังคมให้จับตา ความพยายามผลักดันร่างพ.ร.บ.ศุลกากรโดยสนช. ซึ่งให้อำนาจเต็มแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรในการตรวจยึดสินค้าขาเข้า ทั้งที่สินค้าบางประเภทต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานช่วยกันตรวจสอบ หวั่นกระทบสิทธิเข้าถึงยา