เรื่องน่าสนใจ

 • Land Right Suratthani
  ชีวิตของคนชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา "มันใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วตอนนี้"
  ชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังรัฐประหาร 2557 ชาวชุมชนต้องต่อสู้แย่งพื้นที่ทำกินกับนายทุน โดยการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่ชาวบ้านสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อาจร่วมมือกับนายทุนเพื่อขับไล่พวกเขา
 • แทนเสียงคนเดือนร้อน เมื่อรัฐ "ขอคืนพื้นที่ป่า" ของชุมชน
  "โนนดินแดง" เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบหลังจาก ประกาศคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 หรือ "แผนแม่บทป่าไม้" ทำให้ชาวบ้านมากมายถูกไล่ทีและไม่มีที่ทำกิน ลองฟังเสียงและเรื่องราวของชาวบ้านอีกครั้ง ว่าปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างไร
 • “รู้ก่อนผ่าน กฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็ก”
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ (สนช.) ได้บรรจุ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็กและคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ปัญหาของการนำมาใช้ของกฎหมายฉบับนี้่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสังคม
 • Land and building tax
  สรุปความคิดเห็นต่อร่างภาษีที่ดินฯ
  หลายฝ่ายเห็นตรงกัน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหลักการดี แต่ห่วงกระทบคนชั้นกลาง-ล่าง จ่ายไม่ไหว ชี้ไม่ช่วยลดเหลื่อมล้ำ แนะเก็บเฉพาะคนมีที่ดินเกิน 50 ไร่ ในอัตราก้าวหน้า
 • ตีแผ่กฎหมาย "หอพัก" เชื่อฟังรัฐ ได้รับสิทธิประโยชน์
  คุณพ่อคุณแม่อาจจะสบายใจขึ้น เมื่อแก้ไขกฎหมายหอพักให้มีการจัดการหอพักอย่างรัดกุมและเคร่งครัด แถมผู้ประกอบการยังยิ้มได้ เพราะหากทำตามที่รัฐขออาจได้รับประโยชน์ทางภาษีและอื่นๆ แต่ผลกระทบเหล่านั้นอาจตกอยู่กับเด็ก นักเรียน นิสิต นักศึกษาแทน
 • asset
  ชนชั้นกลาง "อ่วม" กับภาษีที่ดิน จริงหรือไม่?
  ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นที่พูดคุยกันอย่างต่อเนื่องในสังคม โดยเฉพาะกระแสต่อต้านที่ดูจะดังมากกว่า มีอะไรที่น่าสนใจในภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบ้าง 
 • NLA Summary
  iLaw ขอสรุปผลงาน สนช. ปี 2557
  ผลงานในปี 2557 ของ สนช. มีการพิจารณาร่างกฎหมายถึง 97 ฉบับ มีการลงมติผ่านกฎหมายแล้ว 47 ฉบับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 176 คนต่อครั้ง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 220 คน สนช.เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศ 5 ฉบับ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 3 คน และพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคลออกจาตำแหน่ง 4 เรื่อง ขณะที่นอกสภาภาคประชาชนก็พยายามส่งเสียงเรียกร้องต่างๆ 
 • assembly act opinions
  สำรวจความเห็นภาคประชาชนต่อ ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมฯ
  ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. ร่างกฎหมายนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้การชุมนุมเป็นช่องทางในการเรียกร้องความเป็นธรรม เราสำรวจความเห็นของภาคประชาสังคมที่ใช้ช่องทางนี้เป็นประจำว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับร่างกฎหมายฉบับนี้    
 • Protection Buddhism Act
  กฎหมายพุทธศาสนาใหม่ "แผงพระ พระเบี่ยงเบน" อาจติดคุก
  ความพยายามเสนอ ร่าง พ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร 2549 และต่อเนื่องถึงรัฐบาลหลังจากนั้นหลายครั้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ หลังรัฐประหาร 2557 ร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาอีกครั้ง และเป็นกฎหมายฉบับต้นๆ ที่คณะรัฐประหารอนุมัติหลักการก่อนจะมี ครม. และ สนช.ด้วย  
 • CIVIL PROCEDURE CODE AMENDMENT
  แก้ไข ‘ป.วิแพ่ง’ อาจตัดสิทธิประชาชน อุทธรณ์-ฎีกา
  ปัจจุบันการยื่นคดีต่อศาลฎีกาเป็นระบบสิทธิ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองคู่ความให้ได้รับความยุติธรรมโดยมีการตรวจสอบถึงสามชั้นศาล สำหรับการแก้ไข "ป.วิแพ่ง" เป็นระบบอนุญาตจะแก้ปัญหาเรื่องภาระคดีจำนวนมากที่จะต้องขึ้นศาลฎีกา การเปลี่ยนแปลงนี้อาจทำให้การตรวจสอบลดลง ดังนั้นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนอาจได้รับผลกระทบ