เรื่องน่าสนใจ

 • สรุปคดี “กิจกรรมกินแมคต้านรัฐประหาร” ที่เชียงราย ขึ้นศาลทหาร 8 คน 3 คดี จำคุก 3 เดือน รอลงอาญา
  จากกิจกรรม "กินแมคต้านรัฐประหาร" ที่แมคโดนัลด์ สาขาเซ็นทรัลเชียงราย เมื่อ 25 พฤษภาคม 2557 ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งถูกตำรวจและทหารควบคุมตัวไปที่ค่ายเม็งรายมหาราช เป็นเวลา 7 วัน พร้อมตั้งข้อหาฝ่าฝืนประกาศ คสช. มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองจำนวนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 
 • 41/2557
  “41/2557” สิทธิเสรีภาพ ท่ามกลางการเรียกรายงานตัวต่อ คสช.
  การฉีกรัฐธรรมนูญ 2550 แง่หนึ่งหมายถึงการฉีกสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฏหมายไทยไป ผลในทางปฏิบัติคือการออกคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวของ คสช. และตอกย้ำยิ่งขึ้นกับประกาศที่ 41/2557 กำหนดให้ผู้ไม่มารายงานตัวมีความผิด น่าสนใจประกาศนี้สำคัญอย่างไรในทางกฏหมายและการเมือง?
 • raids
  สถิติการบุกรุกสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014
  สถิตการบุกหรือค้นบ้านและสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร วันที่่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา (เท่าที่ทราบ)
 • การคุกคามและจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองในสถาบันการศึกษา
  ตลอดการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศของ คสช. บางฉบับ และการดำเนินการบางอย่าง ได้กดดันให้สถาบันทางการศึกษาต้องปรับตัว เช่น การไม่ให้ใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางการเมือง ให้หยุดกิจกรรมทางการเมือง หรือ กิจกรรมทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ คสช. ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นี้จึงเป็นจำกัดพื้นที่โดยทหาร และบางมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนอีกด้วย
 • การเสนอกฎหมายประชาชน ฉบับรัฐธรรมนูญชั่วคราว
  ก่อนหน้ารัฐประหาร สิทธิในการเสนอกฎหมายภาคประชาชนถูกคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างชัดเจน เรื่องการมีส่วนรวมของประชาชน ภาคหลังการรัฐประหารโครงสร้างทางการเมืองมีการปรับเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงเป็นประเด็นว่า สิทธิที่ประชาชนจะสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีอยู่จริงหรือไม่ และจะมีความถูกต้อง โปร่งใส่ ชันเจดมากน้อยเพียงใด
 • สิบปีของ นาย ก. ในคุก "Grade A" และ "Grade B"
  เผยวิถีชีวิตของนักโทษในเรือนจำจากประสบการณ์สิบปีของนักโทษที่เข้าออกทั้งคุกเล็กคุกใหญ่ หรือเรียกว่าคุก "Grade A" และ "Grade B" ในทางปฏิบัติวิถีชีวิตของนักโทษในคุกทั้งสองประเภทจะแตกต่างกันบ้าง ทั้งเรื่องที่หลับที่นอน อาหารการกิน ความเข้มงวดของกฎระเบียบ
 • ข้อเสนอที่วิ่งสู่คสช. หลังการยึดอำนาจ
  ภายหลังการประกาศยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หน่วยงานภาคประชาสังคมมีแนวคิดที่จะนำร่างกฎหมายหรือข้อเสนอแนะ และมาตรการต่างๆ ให้กับคสช.พิจารณา เนื่องจากการพิจารณษร่างกฎหมายและข้อเสนอมักจะล่าช้าในสมัยรัฐบาลพลเรือน 
 • constitution 2014
  "ลอก-ขุด-ใหม่" ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
  รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 เป็น รธน.ฉบับที่ 19 ของประเทศไทย เป็น รธน.หลังรัฐประหารฉบับที่ 8 ใช้เวลา 2 เดือนในการร่าง เนื้อหาในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่คงเป็นการคัดลอก รธน.ชั่วคราวเก่า ขณะที่เนื้อหาใหม่ก็ล้าหลัง ชวนดูความเหมือนต่างของ รธน.ชั่วคราว และประเด็นสำคัญอื่นๆ
 • Generals
  รายชื่อข้าราชการที่ถูกแต่งตั้ง-โยกย้ายหลังรัฐประหาร
  เหตุการณ์การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมมากมาย ทั้งการเรียกบุคคลให้ไปรายงานตัว การควบคุมสื่อ ขณะเดียวกันทางฝ่ายงานราชการก็ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจ เพราะหลังรัฐประหารกลุ่มข้าราชการระดับสูงถูกโยกย้ายและถูกปลดตำแหน่งกันยกใหญ่   
 • concoup
  มีอะไรใน รัฐ/ธรรมนูญชั่วคราว ฉบับ คณะรัฐประหาร
  หลังนายวิษณุ เครืองาม นำร่างรัฐธรรมนูญ(รธน.)ชั่วคราวเสนอให้หัวหน้า คสช.พิจารณากระแสที่ตามก็คือ รธน.ชั่วคราวจะมีบทบัญญัติใดบ้าง เช่น จะให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกฯไหม มีการทำประชามติร่างรธน.ถาวรไหม อำนาจ คสช.หลังจากรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร iLaw ชวนทุกคนเปรียบเทียบผ่านรธน.ชั่วคราวในอดีตเพื่อมองอนาคต