เรื่องน่าสนใจ

 • gender equality
  ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ‘ขุดของเก่ามาเน่าใหม่’
  ร่างพ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่ใช่ร่างกฎหมายใหม่ที่เพิ่งถูกเสนอขึ้นมาในสนช. ปี 2557 แต่เป็นร่างกฎหมายที่ทั้งฝ่ายภาครัฐพยายามผลักดันมานานแล้ว ขณะเดียวกันกูถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนภาคประชาชนเคยเข้าชื่อเสนอกฎหมายเข้าไปแข่งด้วยมาแล้ว
 • กองทัพประจำการ ของสยาม/ประเทศไทย
  สำนึกทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพของคนไทย คือมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองจากอริราชศัตรู ช่วงร้อยกว่าปีนับแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวง จุดมุ่งหมายการก่อตั้งกองทัพคืออะไร? มีการภารกิจอะไรที่น่าสนใจบ้าง?   
 • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ: แม่น้ำสายที่ห้าสู่รัฐธรรมนูญใหม่
  กมธ.ยกร่างรธน.คือองค์กรสุดท้ายของรธน.ชั่วคราว 2557 หน้าที่สำคัญคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยกรอบระยะเวลาการทำงานพวกเขามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนี้ ด้วยเหตุนี้ที่มา คุณสมบัติ ของพวกเขาเป็นอย่างไร และขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญจากนี้จะเป็นอย่างไร?  
 • "แถลงข่าว"-"ทำแผนฯ" กับสิทธิผู้ต้องหา : อาชญากรรมที่รัฐเป็นคนก่อ
  อาชญากรรมโดยรัฐคือการกระทำ อันกระทบซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จนเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ "การแถลงข่าว"และ"ทำแผนฯ" ในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งการก่อเหตุของรัฐ และบางครั้งสื่อเองก็ทำหน้าที่ผลิดซ้ำโดยไม่รู้เลยว่า มันได้ตีตราให้คนในสังคมเชื่อว่าผู้ต้องหาคือผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน
 • 97/2557 : ประชาชนอีสแฮปปี้เมื่อพี่เบิ้มขอให้งดพูด
  การรัฐประหารผ่านไปหลายเดือนแล้ว ลองมองย้อนกันไปว่าจากประกาศฉบับที่ 97/2557 ออกมา มีอะไรเกิดขึ้นกับวงการสื่อมวลชนและวงการหนังสือบ้าง เผื่ออย่างน้อยเราอาจจะแฮปปี้กันตามที่เขาบอกไว้จริงๆ ก็ได้?
 • public opinion
  ความเคลื่อนไหว : การปิดกั้น การจัดกิจกรรมสาธารณะ
  การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
 • reform
  เสวนา ทีดีอาร์ไอชี้ต้องปฎิรูปหลายด้าน ขณะที่ประชานิยมอยู่กับประชาธิปไตยได้ไม่มีปัญหา
  สังคมไทยส่วนหนึ่งเริ่มตื่นตัวกับกระเเสปฎิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใด ด้วยเหตุนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2557 จึงมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเเสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาสาธารณะ ชื่อ “ปฎิรูปประเทศประเทศไทยปฎิรูปอะไรเเละอย่างไร?” ณ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
 • Freedom of Assembly 6 countries
  แอบดูเสรีภาพการชุมนุม ใน 6 ประเทศเอเชีย
  การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตยส่วนใหญ่คุ้มครอง แต่ทางปฏิบัติ รัฐมักจำกัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยข้อกฎหมาย หรือใช้กำลัง ในช่วงเวลาที่เสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยถูกปิดกั้นเช่นนี้ การเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศร่วมทวีปก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
 • Durex
  นักวิชาการชี้ ปัญหาข่มขืนต้องปรับตั้งแต่ฐานคิด เสนอแก้กฎหมายให้ “ยอมความไม่ได้”
  จากโฆษณา Durex ที่บอกว่า “28% ของผู้หญิงที่ขัดขืน แต่สุดท้ายก็ยอม” ทำให้คนหลายกลุ่มไม่พอใจ นักนิเทศน์ศาสตร์ชี้ งานโฆษณามีผลต่อสังคมสูง เพราะเป็นเป้าหมายหลักของการโฆษณา นักวิชาการแจงสังคมไทยมีมายาคติที่ผิดเกี่ยวกับการข่มขืน NGOเสนอแก้กฎหมายข่มขืนให้ยอมความไม่ได้
 • ตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย กับประชาธิปไตยแบบ "ไทยๆ"
  ประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ความจริงแล้วมันสอดคล้องกับความหมายของประชาธิปไตยหรือไม่ เราจะวัดได้อย่างไร จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนพิจารณาตัวชี้วัดและลองให้คะแนนความเป็นประชาธิปไตยในไทยด้วยตนเอง