เรื่องน่าสนใจ

 • NLA Watch
  จับตากฎหมายจาก สนช.
  ช่องทางการเสนอกฏหมายปัจจุบันต้องเสนอผ่าน คสช. ครม.และ สนช. ในขั้นตอนของสภาก็มีเพียงแค่สภาเดียวไม่มีฝ่านค้าน ทำให้น่ากังวลเนื่องจากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันติดตามร่างกฏหมายที่น่าสนใจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ที่นี่  
 • WinThai
  รวมผลงาน การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว มาตรา 44
  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ถูกเปรียบเหมือนอำนาจเผด็จการล้นฟ้า หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาและโยกย้ายข้าราชการต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องประมงผิดกฎหมาย สลากกินแบ่งรัฐบาล การสรรหาป.ป.ช. แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และกระทรวงศึกษาธิการ
 • public opinion
  ความเคลื่อนไหว : การปิดกั้น การจัดกิจกรรมสาธารณะ
  การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
 • comparison constitution Thailand - Germany
  มองร่างรัฐธรรมนูญไทยผ่านเยอรมัน
  รัฐธรรมนูญของเยอรมันใช้มากว่า 60 ปี ในตอนแรกมีความตั้งใจว่าจะใช้เป็นฉบับชั่วคราว และถูกออกแบบมาโดยระมัดระวังไม่ให้เป็นฉบับถาวร คือประชาชนมีสิทธิยกเลิกได้อย่างเสรี แต่เนื่องจากฟังก์ชั่นต่างๆ ในรัฐธรรมนูญใช้ได้ดีจึงยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
 • Charges
  Charges against individuals after 2014 coup
  After 22 May 2014 coup, many people ware charged under political offense such as Defying NCPO order, Article 112 (Lese Majeste), Incitement to create public disorder, Terrorism or Part of Terrorism Plan and etc. The tables show will statistics and details.    
 • how we will a referendum ?
  ถ้ามี 'ประชามติ' สูตรไหนดี?
  เสียงเรียกร้องให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาจากหลายทิศทาง กระทั่งวงในของอำนาจก็สนับสนุนให้มีการทำประชามติแม้หลายฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการทำประชามติ แต่ก็มีข้อเสนอที่แตกต่างเกี่ยวกับ ‘รูปแบบ’ หรือ ‘สูตร’ ในการทำประชาติว่าจะออกมาเป็นอย่างไร?
 • Charge
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557
  หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 มีบุคคลถูกตั้งข้อหาทางการเมือง เช่น ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของ คสช. ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการรัฐประหารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ มีดังนี้  
 • Signing
  การเสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558
  ดูประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ 2558 สิ่งที่เหมือนเดิมคือประชาชน 10,000 คนเสนอกฎหมายได้ สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ บังคับรัฐสภาต้องพิจารณาใน 180 วัน และหากไม่ผ่านก็อาจเอากฎหมายไปลงประชามติ กับปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้แก้ไข
 • kamprakan2
  แก้ไข ป.แพ่งฯ เรื่องค้ำประกันจำนอง 2 : ให้สถาบันการเงินเป็นลูกหนี้ร่วมได้
  เสียงกดดันจากธนาคารพาณิชย์ส่งผลให้ สนช.ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการค้ำประกันจำนอง มาแก้ไขใหม่ ทั้งที่กฎหมายยังไม่ทันบังคับใช้ โดยประเด็นสำคัญคือการแก้ไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเป็นลูกหนี้ร่วมได้
 • kamprakan
  แก้ไข ป.แพ่งฯ เรื่องค้ำประกันจำนอง 1 : คุ้มครองผู้ค้ำประกันและผู้จำนอง แต่เศรษฐกิจอาจพังครืน
  สนช.แก้ไขร่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการค้ำประกันจำนอง ประเด็นสำคัญคือคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ค้ำประกันและผู้จำนองที่ต้องชำระหนี้แทนลูกหนี้ แม้กฎหมายนี้จะมีผลบังคับใช้แต่ด้วยกระแสกดดันจากธนาคารทำให้ สนช.ต้องนำมาแก้ไขอีกรอบหนึ่ง