เรื่องน่าสนใจ

 • กองทัพประจำการ ของสยาม/ประเทศไทย
  สำนึกทั่วไปเกี่ยวกับกองทัพของคนไทย คือมีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองจากอริราชศัตรู ช่วงร้อยกว่าปีนับแต่สมัยพระพุทธเจ้าหลวง จุดมุ่งหมายการก่อตั้งกองทัพคืออะไร? มีการภารกิจอะไรที่น่าสนใจบ้าง?   
 • คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ: แม่น้ำสายที่ห้าสู่รัฐธรรมนูญใหม่
  กมธ.ยกร่างรธน.คือองค์กรสุดท้ายของรธน.ชั่วคราว 2557 หน้าที่สำคัญคือการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง โดยกรอบระยะเวลาการทำงานพวกเขามีระยะเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนี้ ด้วยเหตุนี้ที่มา คุณสมบัติ ของพวกเขาเป็นอย่างไร และขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญจากนี้จะเป็นอย่างไร?  
 • Charges
  Charges against individuals after 2014 coup
  After 22 May 2014 coup, many people ware charged under political offense such as Defying NCPO order, Article 112 (Lese Majeste), Incitement to create public disorder, Terrorism or Part of Terrorism Plan and etc. The tables show will statistics and details.    
 • เปรียบเทียบกฎหมายประกันสังคม ของรัฐบาลและภาคประชาชน
  ภาคประชาสังคมพยายามขับเคลื่อนผลักดัน พ.ร.บ.ประกันสังคม เพื่อโครงสร้างการบริหารการจัดการ สิทธิประโยชน์ที่เป็นธรรมและทั่วถึงคนทุกกลุ่ม ความพยายานั้นดูเหมือนจะไม่ประสบความสำเร็จนักเพราะฝ่ายการเมืองในแต่ละสมัยไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือกระบอกปืนต่างก็ไม่เอาด้วย
 • "แถลงข่าว"-"ทำแผนฯ" กับสิทธิผู้ต้องหา : อาชญากรรมที่รัฐเป็นคนก่อ
  อาชญากรรมโดยรัฐคือการกระทำ อันกระทบซึ่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จนเกิดความเสียหาย ทั้งนี้ "การแถลงข่าว"และ"ทำแผนฯ" ในปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนึ่งการก่อเหตุของรัฐ และบางครั้งสื่อเองก็ทำหน้าที่ผลิดซ้ำโดยไม่รู้เลยว่า มันได้ตีตราให้คนในสังคมเชื่อว่าผู้ต้องหาคือผู้กระทำผิดอย่างแน่นอน
 • จับตากฎหมายจาก สนช.
  ช่องทางการเสนอกฏหมายปัจจุบันต้องเสนอผ่าน คสช. ครม.และ สนช. ในขั้นตอนของสภาก็มีเพียงแค่สภาเดียวไม่มีฝ่านค้าน ทำให้น่ากังวลเนื่องจากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันติดตามร่างกฏหมายที่น่าสนใจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ที่นี่  
 • Charge
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557
  หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 มีบุคคลถูกตั้งข้อหาทางการเมือง เช่น ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของ คสช. ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการรัฐประหารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ มีดังนี้  
 • 97/2557 : ประชาชนอีสแฮปปี้เมื่อพี่เบิ้มขอให้งดพูด
  การรัฐประหารผ่านไปหลายเดือนแล้ว ลองมองย้อนกันไปว่าจากประกาศฉบับที่ 97/2557 ออกมา มีอะไรเกิดขึ้นกับวงการสื่อมวลชนและวงการหนังสือบ้าง เผื่ออย่างน้อยเราอาจจะแฮปปี้กันตามที่เขาบอกไว้จริงๆ ก็ได้?
 • public opinion
  ความเคลื่อนไหว : การปิดกั้น การจัดกิจกรรมสาธารณะ
  การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
 • reform
  เสวนา ทีดีอาร์ไอชี้ต้องปฎิรูปหลายด้าน ขณะที่ประชานิยมอยู่กับประชาธิปไตยได้ไม่มีปัญหา
  สังคมไทยส่วนหนึ่งเริ่มตื่นตัวกับกระเเสปฎิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใด ด้วยเหตุนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2557 จึงมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเเสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาสาธารณะ ชื่อ “ปฎิรูปประเทศประเทศไทยปฎิรูปอะไรเเละอย่างไร?” ณ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)