เรื่องน่าสนใจ

 • NLA Watch
  จับตากฎหมายจาก สนช.
  ช่องทางการเสนอกฏหมายปัจจุบันต้องเสนอผ่าน คสช. ครม.และ สนช. ในขั้นตอนของสภาก็มีเพียงแค่สภาเดียวไม่มีฝ่านค้าน ทำให้น่ากังวลเนื่องจากขาดการตรวจสอบถ่วงดุล และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มีส่วนได้เสีย ร่วมกันติดตามร่างกฏหมายที่น่าสนใจที่กำลังอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ที่นี่  
 • Who are thought about referendum
  ‘ประชามติ’ รัฐธรรมนูญใหม่ ใครคิดยังไง?
  ร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ของ คสช. ใกล้จะเสร็จสินในช่วงกลางปี 2558 ขณะเดียวกันตั้งแต่ต้นปีนี้เอง เสียงเรียกร้องให้มีการทำประชามติจากหลายฝ่ายก็ดังมากขึ้น ลองดูใครคิดอย่างไรเกี่ยวกับประชามติรัฐธรรมนูญบ้าง ? 
 • Nadal Oil
  เกิดอะไรขึ้นที่นามูล-ดูนสาด เมื่อสัมปทานปิโตรเลียมเคลื่อนเข้ามา ?
  การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่บ้านนามูล-ดูนสาด เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่ามีการต่อต้านจากชาวบ้าน มีทหารเข้ามาในพื้นที่ มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ เราชวนรู้จักกับพื้นที่แห่งนี้ว่าพวกเขากังวลอะไรกับผลกระทบหากมีการขุดเจาะปิโตรเลียม
 • ข้อคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ ในสายตานักกฎหมายและภาคประชาชน
  วันนี้ (24 มีนาคม 2558) สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและภาคประชาชนมากกว่า 20 องค์กร เดินทางไปยื่นข้อเสนอและคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ สร้างเงื่อนไขในการจำกัดเสรีภาพในการชุมนุม การตัดอำนาจศาลปกครอง เรื่องการรับผิดร่วมระหว่างผู้ชุมนุมและผู้จัดการชุมนุม เป็นต้น
 • Charges
  Charges against individuals after 2014 coup
  After 22 May 2014 coup, many people ware charged under political offense such as Defying NCPO order, Article 112 (Lese Majeste), Incitement to create public disorder, Terrorism or Part of Terrorism Plan and etc. The tables show will statistics and details.    
 • Charge
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557
  หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 มีบุคคลถูกตั้งข้อหาทางการเมือง เช่น ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของ คสช. ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการรัฐประหารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ มีดังนี้  
 • Land Right Suratthani
  ชีวิตของคนชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา "มันใช้ชีวิตปกติไม่ได้แล้วตอนนี้"
  ชุมชนเพิ่มทรัพย์พัฒนา ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังรัฐประหาร 2557 ชาวชุมชนต้องต่อสู้แย่งพื้นที่ทำกินกับนายทุน โดยการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่ชาวบ้านสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่อาจร่วมมือกับนายทุนเพื่อขับไล่พวกเขา
 • แทนเสียงคนเดือนร้อน เมื่อรัฐ "ขอคืนพื้นที่ป่า" ของชุมชน
  "โนนดินแดง" เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบหลังจาก ประกาศคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 64/2557 และ 66/2557 หรือ "แผนแม่บทป่าไม้" ทำให้ชาวบ้านมากมายถูกไล่ทีและไม่มีที่ทำกิน ลองฟังเสียงและเรื่องราวของชาวบ้านอีกครั้ง ว่าปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างไร
 • “รู้ก่อนผ่าน กฎหมายอาญาว่าด้วยสื่อลามกอนาจารเด็ก”
  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 สภานิติบัญญัติเเห่งชาติ (สนช.) ได้บรรจุ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยเรื่องสื่อลามกอนาจารในเด็กและคุ้มครองเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ แต่ปัญหาของการนำมาใช้ของกฎหมายฉบับนี้่ยังเป็นที่ถกเถียงอยู่ในสังคม
 • Effect after coup to community
  แผ่นดินอุดมสมบูรณ์: สำรวจชุมชนที่รับผลกระทบจากรัฐ หลังรัฐประหาร 2557
  หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ชุนชนหลายแห่งถูกละเมิดสิทธิจากเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การที่เจ้าหน้าที่รัฐบุกไล่รื้อชุมชน ตามนโยบายของรัฐบาล หรือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกให้นายทุน ซึ่งมีชุมชนอย่างน้อย  22 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบ