เรื่องน่าสนใจ

 • Charge
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557
  หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 มีบุคคลถูกตั้งข้อหาทางการเมือง เช่น ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของ คสช. ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการรัฐประหารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ มีดังนี้  
 • 41/2557
  “41/2557” สิทธิเสรีภาพ ท่ามกลางการเรียกรายงานตัวต่อ คสช.
  การฉีกรัฐธรรมนูญ 2550 แง่หนึ่งหมายถึงการฉีกสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฏหมายไทยไป ผลในทางปฏิบัติคือการออกคำสั่งเรียกบุคคลมารายงานตัวของ คสช. และตอกย้ำยิ่งขึ้นกับประกาศที่ 41/2557 กำหนดให้ผู้ไม่มารายงานตัวมีความผิด น่าสนใจประกาศนี้สำคัญอย่างไรในทางกฏหมายและการเมือง?
 • การคุกคามและกำจัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองในสถาบันการศึกษา
  ตลอดการยึดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศของ คสช. บางฉบับ และการดำเนินการบางอย่าง ได้กดดันให้สถาบันทางการศึกษาต้องปรับตัว เช่น การไม่ให้ใช้พื้นที่ในการแสดงออกทางการเมือง ให้หยุดกิจกรรมทางการเมือง หรือ กิจกรรมทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการวิพากษ์วิจารณ์ คสช. ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย นี้จึงเป็นจำกัดพื้นที่โดยทหาร และบางมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนอีกด้วย
 • raids
  สถิติการบุกรุกสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร 2014
  สถิตการบุกหรือค้นบ้านและสถานที่ของเอกชนโดยกองทัพหลังรัฐประหาร วันที่่ 22 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นมา (เท่าที่ทราบ)
 • Charges
  Charges against individuals after 2014 coup
  After 22 May 2014 coup, many people ware charged under political offense such as Defying NCPO order, Article 112 (Lese Majeste), Incitement to create public disorder, Terrorism or Part of Terrorism Plan and etc. The tables show will statistics and details.    
 • raids
  รายงานการบุกรุกสถานที่เอกชน จับ-ค้น-คุย-คุกคาม-ยึด (เท่าที่ทราบ)
  หลังรัฐประหาร ประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ เป็นที่กังวลอย่างมากทั้งจากภายในประเทศไทย และนานาชาติ การบุกรุกสถานที่เอกชนก็เป็นหนึ่งด้านที่ต้องจับตามอง เพราะหลังการบุกรุกแต่ครั้งนำมาสู่การละเมิดสิทธิมนุษย์ในด้านอื่นอีกแทบทุกครั้ง
 • การเสนอกฎหมายประชาชน ฉบับรัฐธรรมนูญชั่วคราว
  ก่อนหน้ารัฐประหาร สิทธิในการเสนอกฎหมายภาคประชาชนถูกคุ้มครองไว้ในรัฐธรรมนูญปี 2550 อย่างชัดเจน เรื่องการมีส่วนรวมของประชาชน ภาคหลังการรัฐประหารโครงสร้างทางการเมืองมีการปรับเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว จึงเป็นประเด็นว่า สิทธิที่ประชาชนจะสามารถเข้าชื่อเสนอกฎหมายมีอยู่จริงหรือไม่ และจะมีความถูกต้อง โปร่งใส่ ชันเจดมากน้อยเพียงใด
 • สิบปีของ นาย ก. ในคุก "Grade A" และ "Grade B"
  เผยวิถีชีวิตของนักโทษในเรือนจำจากประสบการณ์สิบปีของนักโทษที่เข้าออกทั้งคุกเล็กคุกใหญ่ หรือเรียกว่าคุก "Grade A" และ "Grade B" ในทางปฏิบัติวิถีชีวิตของนักโทษในคุกทั้งสองประเภทจะแตกต่างกันบ้าง ทั้งเรื่องที่หลับที่นอน อาหารการกิน ความเข้มงวดของกฎระเบียบ
 • ข้อเสนอที่วิ่งสู่คสช. หลังการยึดอำนาจ
  ภายหลังการประกาศยึดอำนาจโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หน่วยงานภาคประชาสังคมมีแนวคิดที่จะนำร่างกฎหมายหรือข้อเสนอแนะ และมาตรการต่างๆ ให้กับคสช.พิจารณา เนื่องจากการพิจารณษร่างกฎหมายและข้อเสนอมักจะล่าช้าในสมัยรัฐบาลพลเรือน 
 • constitution 2014
  "ลอก-ขุด-ใหม่" ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557
  รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 เป็น รธน.ฉบับที่ 19 ของประเทศไทย เป็น รธน.หลังรัฐประหารฉบับที่ 8 ใช้เวลา 2 เดือนในการร่าง เนื้อหาในรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่คงเป็นการคัดลอก รธน.ชั่วคราวเก่า ขณะที่เนื้อหาใหม่ก็ล้าหลัง ชวนดูความเหมือนต่างของ รธน.ชั่วคราว และประเด็นสำคัญอื่นๆ