iLaw's blog

ผลงานคสช. กับปัญหาแรงงานข้ามชาติ

ปัญหาแรงงานข้ามชาติ หรือแรงงานต่างด้าวเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่คสช.

ณัฐวุฒิ : ฝ่าฝืนประกาศ คสช.7/2557 (Nattawut)

For English please scroll down 

ผลงานคสช. กับปัญหาป่าไม้

หนึ่งเดือนที่ผ่านมาคสช.

ผลงานคสช. กับปัญหาศาสนาและวัฒนธรรม

 
2 มิถุนายน 2557 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เปิดเผยว่า พศ.ได้เสนอแผนขับเคลื่อนงานด้านพระพุทธศาสนาต่อ (คสช.) โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ การส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา รวมถึงการปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาบาลี เพราะการเรียนบาลีถือเป็นหัวใจหลักในการศึกษาพระไตรปิฎก ที่จะทำให้พระสงฆ์ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ในขณะเดียวกันจะต้องมีการสร้างคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กว่า 400 แห่ง จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของ สำนักงานร

ผลงานคสช. กับปัญหายาเสพติด

 
31 พฤษภาคม 2557 คสช. มีคำสั่งที่ 41/2557 ให้ปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด คาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะถูกดำเนินการทางวินัย และทางอาญาทันที
 
6 มิถุนายน 2557 มีการจัดประชุมที่สำนักงาน ป.ป.ส.

อนุรักษ์ : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. 7/2557(Anurak Jentawanich or Ford Red Path)

ผู้ต้องหา : อนุรักษ์ หรือ ฟอร์ด เส้นทางสีแดง   
 
ภูมิหลังผู้ต้องหา :  ปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัว เมื่อมีเวลาว่างจะทำกิจกรรมปั่นจักรยานในนามกลุ่มเส้นทางสีแดง โดยเข้าร่วมกิจกรรมมาเป็นเวลา 4 ปี ทำกิจกรรมเดินทางไป 6 ประเทศในอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย มอบเงินให้ชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมและครอบครัวเสื้อแดงที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมปี 53
 
กลุ่มเส้นทางสีแดง (Red Path Group) เป็นกลุ่มนักกิ

ธานัท (ทอม ดันดี) : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. 41/2557,ป.อาญา มาตรา 112 (Thanat)

ผู้ต้องหา : นายธานัท (ทอม ดันดี)
 
ภูมิหลังผู้ต้องหา : อดีตศิลปินและดารา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสมาชิกคนเสื้อแดง
 
การกระทำที่ถูกกล่าวหา : ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช., ครอบครองอาวุธสงคราม, จัดตั้งกองกำลัง
 
พฤติการณ์การจับกุม : วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ภายหลังมีคำสั่งฉบับที่ 53/2557 ให้บุคคลไปรายงานต

ณัฐ : ฝ่าฝืนประกาศ คสช. 41/2557

จิตรา คชเดช : ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.41/2557 (Jittra)

ผู้ต้องหา : จิตรา คชเดช

ภูมิหลังผู้ต้องหา : อดีตประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ เคยเป็นแกนนำเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนงานที่ถูกเลิกจ้าง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสหภาพไทรอัมพ์ ในปี 2554 จิตราเคยมีชื่อเสียงจากการไปชูป้าย “ดีแต่พูด” ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกำลังพูดอยู่บนเวทีเนื่องในงานวันสตรีสากล เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ร่วมกับพรรคพลังประชาธิปไตย