Highlight >
what next
26 ส.ค. 63
ในระหว่างที่ประชาชนกำลังช่วยเข้าชื่อให้ครบ 50,000 คน เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง "รื้อ สร้าง ร่าง" รัฐธรรมนูญ จึงอยากชวนดูกันว่า หากเข้าชื่อได้ครบและนำไปยื่นต่อสภาแล้ว จะต้องเข้าสู่ขั้นตอนใดบ้างซึ่งยังไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องผ่านอุปสรรคอีกหลายขั้นที่ยังเปิดช่องให้ถ่วงเวลาได้มาก
TN
24 ต.ค. 63
สำหรับผู้ที่ร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ 100,732 คน สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบเอกสารการลงชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว แจ้งกลับมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีผู้จำนวนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วทั้งสิ้น 98,824 คน และผู้ที่ลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญนั้น มีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎรครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย!
23 ต.ค. 63
รัฐธรรมนูญไทยในอดีตก็เคยวางร่องรอยของการจัดสวัสดิการไว้และยึดมั่นในหลักการบางประการมาอย่างต่อเนื่อง ทว่ารัฐธรรมนูญ 2560 ได้ปรับเปลี่ยนถ้อยคำเล็กๆ น้อยๆ ที่เคยมีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับก่อน คล้ายวางกับดักเป็นช่องว่างให้รัฐมีภาระการดูแลสวัสดิการประชาชนลดถอยลง
10 REASONS
23 ต.ค. 63
ถึงปี 2563 แล้วก็ยังมีคนที่ต้องการรักษาอำนาจให้ คสช.​ อ้างเหตุผลว่า รัฐธรรมนูญ 2560 "ผ่านประชามติมาแล้ว" และยืนยันที่จะไม่แก้ยอมให้แก้ไข ลองดูกันว่า ข้ออ้างนี้ไม่ถูกต้องอย่างไร
22 ต.ค. 63
วันนี้ (22 ตุลาคม 2563) ที่ศาลแพ่ง ห้องพิจารณาคดีที่ 410 ศาลมีคำสั่งในคดีที่นิสิต นักศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จำนวน 6 คน พร้อมด้วยเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน เป็นโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง
21 ต.ค. 63
วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เวลาประมาณ 10.30 น. นิสิต นักศึกษาจำนวน 6 คน พร้อมด้วยเครือข่ายทนายความสิทธิมนุษยชน ได้เดินทางไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่ง รัชดา เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง รวมทั้งประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
21 ต.ค. 63
ไอลอว์ติดตามการชุมนุมของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน รวมทั้งติดตามการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารมาอย่างต่อเนื่อง พวกเราเห็นว่า เพื่อแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ความขัดแย้งคลี่คลายลง ไอลอว์จึงเสนอทางออกเพื่อคลี่คลายวิกฤติหกข้อ