popular

See video
การศึกษาไทยกำลังป่วย? ครูมีปัญหา? นักเรียนมีปัญหา? บทเรียนมีปัญหา? อุดมการณ์รัฐมีปัญหา?  ชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป เสนอไอเดียปฏิรูปการศึกษาใหม่ๆ ...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

SU MO TU WE TH FR SA
 
 
 
 
 
 
2
 
3
 
6
 
7
 
8
 
10
 
12
 
13
 
18
 
23
 
24
 
25
 
28
 
30