popular

 • how we will a referendum ?
  ถ้ามี 'ประชามติ' สูตรไหนดี?
  เสียงเรียกร้องให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มาจากหลายทิศทาง กระทั่งวงในของอำนาจก็สนับสนุนให้มีการทำประชามติแม้หลายฝ่ายจะสนับสนุนให้มีการทำประชามติ แต่ก็มีข้อเสนอที่แตกต่างเกี่ยวกับ ‘รูปแบบ’ หรือ ‘สูตร’ ในการทำประชาติว่าจะออกมาเป็นอย่างไร?
 • กระบวนการพิจารณาออกกฎหมายตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558
  รัฐธรรมนูญฉบับ 'คสช.' ได้กำหนดรูปแบบกระบวนการพิจารณาออกกฎหมายใหม่ จากเดิมที่ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้พิจารณากฎหมายและวุฒิสภามีหน้าที่กลั่นกรองตรวจสอบ กลายเป็นให้อำนาจพิจารณากฎหมายบางประเภทกับวุฒิสภา ซึ่งมาจากการสรรหา และการเลือกตั้งผู้ที่กลั่นกรองแล้ว นอกจากนี้ยังมีแนวทางใหม่สำหรับกฎหมายที่ถูกเสนอโดยประชาชน ว่าอาจจะมีการลง 'ประชามติ'
 • comparison constitution Thailand - Germany
  มองร่างรัฐธรรมนูญไทยผ่านเยอรมัน
  รัฐธรรมนูญของเยอรมันใช้มากว่า 60 ปี ในตอนแรกมีความตั้งใจว่าจะใช้เป็นฉบับชั่วคราว และถูกออกแบบมาโดยระมัดระวังไม่ให้เป็นฉบับถาวร คือประชาชนมีสิทธิยกเลิกได้อย่างเสรี แต่เนื่องจากฟังก์ชั่นต่างๆ ในรัฐธรรมนูญใช้ได้ดีจึงยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน 
 • Signing
  การเสนอกฎหมายโดยประชาชน ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558
  ดูประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ 2558 สิ่งที่เหมือนเดิมคือประชาชน 10,000 คนเสนอกฎหมายได้ สิ่งที่เปลี่ยนไป คือ บังคับรัฐสภาต้องพิจารณาใน 180 วัน และหากไม่ผ่านก็อาจเอากฎหมายไปลงประชามติ กับปัญหาต่างๆ ที่ยังไม่ได้แก้ไข
 • หกประเด็นอย่างน้อยที่ยังไม่ถูกการแก้ไขใน พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ ที่ผ่านสนช.ไปแล้ว
  แม้ในวันหยุดอย่างวันแรงงานแห่งชาติ  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็ยังคงทำงานอย่างแข็งขัน ในการพิจารณาร่างกฎหมายที่ถูกเสนอเข้ามา หนึ่งในนั้นคือ 'พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ' อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ยังมีข้อที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้แก้ไขอยู่มากมาย
 • kamprakan2
  แก้ไข ป.แพ่งฯ เรื่องค้ำประกันจำนอง 2 : ให้สถาบันการเงินเป็นลูกหนี้ร่วมได้
  เสียงกดดันจากธนาคารพาณิชย์ส่งผลให้ สนช.ต้องนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องการค้ำประกันจำนอง มาแก้ไขใหม่ ทั้งที่กฎหมายยังไม่ทันบังคับใช้ โดยประเด็นสำคัญคือการแก้ไขให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเป็นลูกหนี้ร่วมได้
See video
หลังมีข่าวการปิดกั้นกิจกรรม-งานเสวนาอยู่­บ่อยครั้ง ไอลอว์จึงได้พูดคุยกับผู้จัดกิจกรรม 3 ราย ที่ถูกทหารเข้ามาแทรกแซงการจัดงาน คือ อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ นักแสดงละครเวที เรื่อง 'บางละเมิด'...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

«  

May

  »
SU MO TU WE TH FR SA
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
12
 
13
 
15
 
20
 
22
 
23
 
25
 
27
 
29
 
30
 
31