Highlight >
2022 Bangkok Gubernatorial Election
17 มี.ค. 65
ท่ามกลางการส่งสัญญาณความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งของผู้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหลากหน้าหลายตา ในท้ายที่สุดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีก็มีมติปลดล็อกให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษกลับมามีที่มาจากประชาชนอีกครั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เป็นวันเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ชวนมาทำความรู้จักกับกรุงเทพฯ และเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้งครั้งสำคัญ
23 พ.ค. 65
วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 คือ วันครบรอบแปดรัฐประหารโดย คสช. แม้ปัจจุบันจะเปลี่ยนรูปร่างสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย แต่เนื้อในยังคงเป็นระบบเผด็จการซ่อนรูป เพราะตัวผู้นำ คสช. ทั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ 
PDPA enforcement TL
23 พ.ค. 65
แม้เดิมพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) จะต้องบังคับใช้เต็มรูปแบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2563 แต่สองปีที่ผ่านมา ครม.ออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดยกเว้นกิจการ 22 ประเภทไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจนถึง 31 พ.ค.65 
8years
22 พ.ค. 65
แม้ว่าในทางกฎหมาย คสช. จะสิ้นสภาพไปแล้ว แต่คนของคณะรัฐประหารก็ยังคงอยู่ในอำนาจเช่นเดิม และ "มรดก" ที่ คสช. ทิ้งไว้ในระบบกฎหมายอีกมากมาย นับจนถึงปี 2565 อำนาจในการปกครองประเทศก็ยังไม่ได้อยู่ในมือประชาชน และการใช้อำนาจรัฐก็ยังมีลักษณะกับระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา 
Bangkok and Pattaya election comic
20 พ.ค. 65
แม้ คสช. จะไม่มีอยู่แล้วในการเลือกตั้ง 22 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ แต่ก็ยังมรดกของคณะรัฐประหารหลงเหลืออยู่ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของกฎหมายหรือคนหน้าเก่า ชวนอ่านการ์ตูนย้อนดูมรดกคณะรัฐประหารในกรุงเทพฯ และเมืองพัทยา 
20 พ.ค. 65
19 พฤษภาคม 2565 กลุ่มคณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) จัดเสวนาในชื่อ #ปล่อยนักโทษการเมือง ส่งเสียงถึงศาล-ส่งสารถึงเพื่อน โดยมีการพูดคุยถึงสถานการณ์การคุมขังประชาชนที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการไม่ให้ประกันตัวคนที่ออกมาเคลื่อนไหวหรือแสดงออกทางการเมืองว่า
17 พ.ค. 65
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 นอกจากกรุงเทพมหานครจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาของท้องถิ่นของตัวเองแล้ว เมืองพัทยาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้มีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา หลังไม่มีการเลือกตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี