รวมผลงาน การใช้อำนาจมาตรา 44
  ติดตามการใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพราะการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จ อาจจะมีส่วนที่มองข้ามอะไรไปก็เป็นได้
  No vote is not a crime
  25 มิ.ย. 59
  อีก 43 วัน ก็จะถึงวันออกเสียงประชามติ แต่มันจะเป็นประชามติแบบไหน มันจะเป็นประชามติที่รัฐพร้อมจะเปิดใจฟังเสียงคัดค้านต่อเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ถกเถียงเพื่อทำความเข้าใจผลของการลงประชามติอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือสุดท้ายจะเป็นเพียงพิธีกรรมที่รัฐเป็นผู้ควบคุมด้วยกฎหมายและความกลัว
  Brexit
  23 มิ.ย. 59
  เรื่องฮือฮาในสหราชอาณาจักร เพียงหนึ่งวันก่อนวันลงประชามติ Brexit ปรากฏว่าชายคนหนึ่งเหนื่อยใจกับข้อถกเถียงอันไร้คุณภาพ จึงตัดสินใจทุ่มเงินซื้อโฆษณาชี้แจงข้อมูลสำคัญให้คนตัดสินใจก่อนลงประชามติ
  23 มิ.ย. 59
  29 มิ.ย. 2559 คือวันที่ศาลนัดชี้ชะตา มาตรา 61 วรรค 2 ของ พ.ร.บ.ประชามติ ว่าจะอยู่หรือจะไป ทั้งนี้ หากพิจารณาจากทิศทางคำวินิจฉัยที่ผ่านมา การจะดูว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกฎหมายนั้นเป็นไปตามเงื่อนในการจำกัดสิทธิเสรีภาพหรือไม่ และเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ “
  Statement on Referendum and Liberty
  22 มิ.ย. 59
  กลุ่มนักวิชาการและภาคประชาชนร่วมกันอ่านแถลงการณ์เรื่อง “ประชามติกับการใช้เสรีภาพ” เชื่อว่าประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค. จะไม่สามารถดำเนินไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม หากมาตรา 61 วรรคสอง ของพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 และประกาศ กกต. เมื่อวันที่ 2 พ.ค.
  สมัชชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตย
  15 มิ.ย. 59
  สมัชชาสาธารณสุขปกป้องประชาธิปไตย และกลุ่มเพื่อนสาธารณสุขเพื่อประชาธิปไตย ออกหนังสือแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมว่า ร่างรัฐธรรมนูญลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน, ระบบการเลือกตั้งบิดผันเจตจำนงของประชาชน และเป็นการสืบทอดอำนาจองค์กรที่มาจากการแต่งตั้ง
  Democracy Monument
  13 มิ.ย. 59
  บูรพา เล็กล้วนงาม อดีตนักข่าวผู้คร่ำหวอดในวงการการเมือง ประมวลเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย ก่อนนำไปลงประชามติ สรุปทั้งฉบับมาให้เบาๆ ใน 5 หน้า สำหรับคนที่ไม่อยากอ่านเต็มทุกมาตรา
  พ.ร.บ.โอนเงินงบประมาณ: ของดีที่มีความเสี่ยง
  7 มิ.ย. 59
  ประชาชนควรต้องตกใจไหม? ถ้ารัฐบาลโอนเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาทมาตั้งไว้เป็น "งบกลาง" ซึ่งเป็นงบที่ไม่ค่อยแสดงแผนการใช้จ่ายเงินในรายละเอียด และเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้ดุลพินิจใช้จ่ายงบกลางได้อย่างกว้างขวาง มาร่วมหาคำตอบด้วยกันได้ที่นี้