popular

 • public opinion
  ความเคลื่อนไหว : การปิดกั้น การจัดกิจกรรมสาธารณะ
  การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
 • Freedom of Assembly 6 countries
  แอบดูเสรีภาพการชุมนุม ใน 6 ประเทศเอเชีย
  การชุมนุมสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของรัฐประชาธิปไตยส่วนใหญ่คุ้มครอง แต่ทางปฏิบัติ รัฐมักจำกัดการใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยวิธีการต่างๆ ทั้งโดยข้อกฎหมาย หรือใช้กำลัง ในช่วงเวลาที่เสรีภาพในการชุมนุมในประเทศไทยถูกปิดกั้นเช่นนี้ การเรียนรู้ประสบการณ์จากประเทศร่วมทวีปก็เป็นสิ่งที่จำเป็น
 • reform
  เสวนา ทีดีอาร์ไอชี้ต้องปฎิรูปหลายด้าน ขณะที่ประชานิยมอยู่กับประชาธิปไตยได้ไม่มีปัญหา
  สังคมไทยส่วนหนึ่งเริ่มตื่นตัวกับกระเเสปฎิรูปที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าจะนำประเทศไปสู่ทิศทางใด ด้วยเหตุนี้วันที่ 14 ตุลาคม 2557 จึงมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมเเสดงความคิดเห็นในเวทีสัมมนาสาธารณะ ชื่อ “ปฎิรูปประเทศประเทศไทยปฎิรูปอะไรเเละอย่างไร?” ณ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 
 • Ajarn Taradol
  คุยกับครูเรื่องปฏิรูปครู : จำนวนครูไม่ได้ขาด เงินเดือนไม่ได้น้อยเกินไป
  เจาะประเด็นค่าตอบแทนครูและเงินประจำตำแหน่ง สถานการณ์ขาดแคลนครู ทำไมคนเรียนเก่งไม่อยากเป็นครู ระบบการผลิตครูปัจจุบันมีปัญหาอย่างไร การประเมินโรงเรียน 16 มาตรฐาน ส่งผลต่อระบบการศึกษาอย่างไร กับข้าราชการครูหนุ่มไฟแรงที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจความเป็นครู
 • ตัวชี้วัดความเป็นประชาธิปไตย กับประชาธิปไตยแบบ "ไทยๆ"
  ประชาธิปไตยแบบ ไทยๆ ไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบตะวันตก แต่ความจริงแล้วมันสอดคล้องกับความหมายของประชาธิปไตยหรือไม่ เราจะวัดได้อย่างไร จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนพิจารณาตัวชี้วัดและลองให้คะแนนความเป็นประชาธิปไตยในไทยด้วยตนเอง
See video
ช่วงเสวนากับกรรมการในงานมอบรางวัล "หนังน่าจะแบน" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้อภิปรายได้แก่ สาวตรี สุขศรี ...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

SU MO TU WE TH FR SA
 
 
 
1
 
2
 
4
 
9
 
12
 
13
 
15
 
20
 
22
 
23
 
24
 
25
 
27
 
29
 
31