Highlight >
Sutin accept letter
3 ธ.ค. 64
ร่าง "ปลดอาวุธคสช." จ่อเข้าวาระการประชุม ไอลอว์จัดกิจกรรมปักหมุดหน้าสภาอีกครั้งเพื่อส่งเสียงให้ ส.ส. รับร่าง ด้านสุทิน คลังแสง วิปฯฝ่ายค้าน ยืนยันฝ่ายค้านจะผลักดันกฎหมายนี้อย่างเต็มที่ ขณะที่ชินวรณ์ บุญเกียรติ วิปฯรัฐบาล ยืนยันให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพประชาชน
1Dec Schedule
27 พ.ย. 64
สภาเตรียมพิจารณาร่าง "ปลดอาวุธ คสช." เพื่อพิจารณายกเลิกประกาศและคำสั่ง ที่ตกค้างเป็นมรดกมาจากยุค คสช. ให้อำนาจแก่รัฐบาลทหารโดยไร้การตรวจสอบ เช่น อำนาจทหารขังคนได้ 7 วัน, การยกเว้นผังมือให้อีอีซี เป็นความพยายามล้างผลพวงรัฐประหารครั้งแรก และเป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอ
draft of civil code amendment for petition
27 พ.ย. 64
ภาคประชาชน ในนาม “ภาคีสีรุ้งเพื่อสมรสเท่าเทียม” ได้รวมตัวกันเพื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ ใช้กลไกเข้าชื่อเสนอกฎหมาย เพื่อเสนอ #สมรสเท่าเทียม ภาคประชาชน 
Constitutional court decision
26 พ.ย. 64
17 พ.ย. 64 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็น "เอกฉันท์" ว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1448 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยมีข้อสังเกตว่ารัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง สมควรดำเนินการ "ตรากฎหมาย" รับรองสิทธิผู้มีความหลากหลายทางเพศต่อไป
Twitter guidelines on Open Internet for policy makers
23 พ.ย. 64
ทวิตเตอร์ออกรายงาน Protecting the Open Internet: Regulatory Principlesfor Policy Makers เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการออกข้อบังคับบนโลกอินเตอร์เน็ต ความท้าทายที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ในขณะที่ก็ยังปกป้องหลัก Open Internet ที่เสรีและเปิดกว้างให้กับทุกคนเอาไว้
Talk with Viengrat on local election
21 พ.ย. 64
ชวนคุยกับรองศาสตราจารย์เวียงรัฐ เนติโพธิ์ ถึงประเด็นสำคัญที่น่าจับตาในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะเกิดขึ้น การเลือกตั้ง อบต. ที่จะถึงนี้มีความสำคัญอย่างไร อะไรคือปัญหาของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาของไทย และประชาชนจะร่วมกันพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้ดีขึ้นได้อย่างไร
Royal decree on digital platform
20 พ.ย. 64
พ.ร.ฎ.แพลตฟอร์มดิจิทัลฯ บังคับบริษัทแพลตฟอร์มต้องแจ้งการทำธุรกิจให้กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) ทราบ และต้องแต่งตั้งตัวแทนในไทยโดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด