ก่อนท้องฟ้าจะสดใส: บรรยากาศเสี่ยง 'อันตราย' ที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ !
  27 เม.ย. 59
  วันนี้ (27 เมษายน 2559) มีรายงานผ่านโลกออนไลน์เป็นระยะว่า ประชาชนคนธรรมดาถูกจับกุมและพาตัวไปจากบ้านตั้งแต่เวลารุ่งเช้า ท่ามกลางความสับสนของการใช้อำนาจจับกุมตัวบุคคลดังกล่าว ไอลอว์มีข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ครั้งiนี้ว่า มันมีปัญหาในแง่ อำนาจที่ใช้กับฐานความผิดไม่สอดคล้องกัน
  Is Nuclear Power Plant Hope or Disaster?
  18 พ.ค. 59
  กว่าห้าทศวรรษรัฐบาลพยายามทั้งเดินหน้าทั้งหยุดโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ หนึ่งก็ด้วยการต่อต้านในพื้นที่ต่างๆ อีกหนึ่งก็คือการเปลี่ยนทางเลือกใช้พลังงานในระดับโลก ตอนนี้ยุคของรัฐบาล คสช.แผนการจัดสร้างโรงไฟฟ้าถูกอนุมัติอีกครั้ง สำหรับประเทศไทยจะเป็น “ความหวัง” หรือ “หายนะ”?
  letter to ombudsman
  9 พ.ค. 59
  รายละเอียดหนังสือร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559  มาตรา 61 วรรคสองและวรรคสี่ ละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนและขัดต่อรัฐธรรมนูญ
  human trafficking
  29 เม.ย. 59
  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ส่งหนังสือเปิดผนึกถึง สนช. เพื่อให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ โดยเห็นว่า การตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาเพียงต้องการให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยนำระบบไต่สวนมาใช้แทนระบบกล่าวหา
  people against coup
  29 เม.ย. 59
  อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ขบวนประชาชนทำการสนับสนุนรัฐประหาร ? ทำไมขบวนประชาชนถึงไม่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับขบวนการประชาธิปไตย  หรือต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย  ขับไล่รัฐประหาร  แต่กลับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับขบวนการชาตินิยม 
  SMS Spam lost money
  29 เม.ย. 59
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายโดยให้นักศึกษาทำโครงงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ประชาชน กลุ่มหนึ่งในวิชานี่เลือกหัวข้อ "SMSกินตังค์" ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมส่ง SMS
  new principle in computer dralf
  25 เม.ย. 59
  ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" เผยโฉมให้เห็นพร้อมเพิ่มอำนาจบล็อคเว็บอย่างกว้างขวางขึ้น พยายามแก้ปัญหาการหมิ่นประมาทออนไลน์แต่ยังคลุมเครือ เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนให้แอดมินลบข้อความผิดกฎหมาย ห้ามโพสต์ข้อความกระทบ "ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ" ฯลฯ