รายงานหนึ่งปี สนช.: การพิจารณากฎหมายในสภา
  หนึ่งปีที่ผ่านมา สนช.ทำหน้าที่หลักในการพิจารณากฎหมายซึ่งมีกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาถึง 130 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 108 ฉบับ เป็นกฎหมายที่ประชาชน
  Somkiat Tangkitvanich with Corruption
  13 ก.พ. 57
  การคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่แก้ไม่ตกในสังคมไทย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ หนี่งในขาประจำที่ทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบนโยบายและการทำงานของรัฐบาลต่างๆ อย่างแข็งขัน จะมาช่วยไขข้อสงสัยเรื่องการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ผ่านประสบการณ์ตรงที่ลงมือวิจัยศึกษามา
  sex workers
  25 พ.ย. 58
  25 พฤศจิกายนของทุกปี ทั่วโลกจะรณรงค์ต่อต้านการยุติการความรุนแรงต่อผู้หญิง คุณนึกถึงใครบ้าง เด็กผู้หญิงที่โดนบังคับให้แต่งงาน ภรรยาที่ถูกสามีทำร้าย นักโทษหญิง แต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันเนล ประเทศไทยอยากจะขอพูดถึง คือ พนักงานบริการ ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง เช่นกัน
  prisoner
  23 พ.ย. 58
  สนช.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีการแก้ไขหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องกักขังเฉพาะกรณีที่จำเป็น การให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบจดหมาย เอกสาร และสกัดกั้นการสื่อสาร การกำหนดมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้ต้องกักขังหญิงที่ตั้งครรภ์
  NBTC Panel Discussion
  20 พ.ย. 58
  ในงานเสวนาหัวข้อ “กฎหมาย VS การทำรายการโทรทัศน์” ตัวแทนจากฝั่งวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ และกสทช. เห็นตรงกันว่า สามปัจจัยหลักที่จำกัดเสรีภาพสื่อโทรทัศน์ ได้แก่ ปัญหาการตีความมาตรา 37 กระบวนการคัดแยกเรื่องร้องเรียน และการที่คสช. ใช้ กสทช. เป็นกลไกในการควบคุมทีวีการเมือง 
  prison history
  19 พ.ย. 58
  การควบคุมตัวนักโทษคดีความมั่นคงในสถานที่พิเศษ เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วในประวัติศาสตร์ไทย เช่น ที่ทัณฑสถานเกาะตะรุเตา "แดนพิเศษ" ในเรือนจำบางขวาง หรือเรือนจำพิเศษหลักสี่ ก่อนที่ในยุคปัจจุบันจะประกาศให้ค่ายทหาร มทบ.11 เป็นที่ตั้งของเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี
  section 44
  18 พ.ย. 58
  Section 44 of the Interim Constitution of 2014 (the “Interim Constitution”), which was promulgated by the National Council for Peace and Order (NCPO) on 22nd May 2014, has been heavily criticized for its dictatorial nature and the absolute power solely consolidated into the Head of the
  Singha-suek
  18 พ.ย. 58
  หลัง สนช.ผ่านร่าง พ.ร.บ.กำลังพลสำรอง ทำให้เกิดกระแสคัดค้านในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมาก กฎหมายนี้มีศัพท์เทคนิคที่อ่านแล้วยังมีข้อสงสัยจำนวนมาก เราจึงยกหูโทรศัพท์ไปสอบถาม พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิก สนช. เพื่อคลายข้อสงสัยที่มีอยู่มากมายในโลกออนไลน์