popular

 • NCPO product
  จับตาผลงานคสช. "คืนความสุข"
  หลังเข้ายึดอำนาจ คสช.ประกาศ "คืนความสุข" ให้ประชาชน ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น ปราบปรามยาเสพติด ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ ปราบปรามการพนัน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา แก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ แก้ปัญหาคนเร่ร่อน ลองดูกันว่าคสช.ทำอย่างไรกับปัญหาแต่ละอย่าง
 • concoup
  มีอะไรใน รัฐ/ธรรมนูญชั่วคราว ฉบับ คณะรัฐประหาร
  หลังนายวิษณุ เครืองาม นำร่างรัฐธรรมนูญ(รธน.)ชั่วคราวเสนอให้หัวหน้า คสช.พิจารณากระแสที่ตามก็คือ รธน.ชั่วคราวจะมีบทบัญญัติใดบ้าง เช่น จะให้อำนาจเบ็ดเสร็จแก่นายกฯไหม มีการทำประชามติร่างรธน.ถาวรไหม อำนาจ คสช.หลังจากรัฐบาลใหม่จะเป็นอย่างไร iLaw ชวนทุกคนเปรียบเทียบผ่านรธน.ชั่วคราวในอดีตเพื่อมองอนาคต 
 • Charge
  รายงานการตั้งข้อหาทางการเมืองหลังรัฐประหาร2557
  หลังรัฐประหาร 22 พ.ค.2557 มีบุคคลถูกตั้งข้อหาทางการเมือง เช่น ไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของ คสช. ฝ่าฝืนคำสั่งคสช. แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการรัฐประหารในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลเท่าที่รวบรวมได้ มีดังนี้  
 • Hands up
  กติการะหว่างประเทศ ผู้พิทักษ์เสรีภาพในวันไร้รัฐธรรมนูญ
  แม้การรัฐประหาร จะทำให้รัฐธรรมนูญ 50 ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนไทย สิ้นสุดลง แต่ผู้มีอำนาจรัฐ ก็ไม่สามารถจะใช้อำนาจได้ใจชอบ เพราะไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 • Generals
  รายชื่อข้าราชการที่ถูกแต่งตั้ง-โยกย้ายหลังรัฐประหาร
  เหตุการณ์การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ทำให้เกิดแรงกระเพื่อมมากมาย ทั้งการเรียกบุคคลให้ไปรายงานตัว การควบคุมสื่อ ขณะเดียวกันทางฝ่ายงานราชการก็ได้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจ เพราะหลังรัฐประหารกลุ่มข้าราชการระดับสูงถูกโยกย้ายและถูกปลดตำแหน่งกันยกใหญ่   
See video
ช่วงเสวนากับกรรมการในงานมอบรางวัล "หนังน่าจะแบน" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้อภิปรายได้แก่ สาวตรี สุขศรี ...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา