popular

  • NLA Summary
    iLaw ขอสรุปผลงาน สนช. ปี 2557
    ผลงานในปี 2557 ของ สนช. มีการพิจารณาร่างกฎหมายถึง 97 ฉบับ มีการลงมติผ่านกฎหมายแล้ว 47 ฉบับ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเฉลี่ย 176 คนต่อครั้ง จากจำนวนสมาชิกทั้งหมด 220 คน สนช.เห็นชอบข้อตกลงระหว่างประเทศ 5 ฉบับ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง 3 คน และพิจารณาเรื่องถอดถอนบุคคลออกจาตำแหน่ง 4 เรื่อง ขณะที่นอกสภาภาคประชาชนก็พยายามส่งเสียงเรียกร้องต่างๆ 
See video
การศึกษาไทยกำลังป่วย? ครูมีปัญหา? นักเรียนมีปัญหา? บทเรียนมีปัญหา? อุดมการณ์รัฐมีปัญหา?  ชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นักเรียนอาชีวะ สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป เสนอไอเดียปฏิรูปการศึกษาใหม่ๆ ...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

SU MO TU WE TH FR SA
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
10
 
11
 
12
 
13
 
18
 
19
 
21
 
23
 
25
 
27
 
28
 
30
 
31