Highlight >
National Reform Plan's Progress
3 ก.ย. 65
รัฐธรรมนูญ 2560 ระบุให้แผนการปฏิรูปประเทศต้องเห็นผลในระยะเวลา 5 ปีหรือภายในสิ้นปี 2565 แต่ก็ดูเหมือนยังไม่เห็นผล รายงานความคืบหน้าแสดงให้เห็นว่ามีตัวชี้วัดหลายอย่างที่กำลังมีความเสี่ยงจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ทัน อีกทั้งหลายตัวชี้วัดยังถูกเขียนมาในลักษณะที่ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริง และยังมีการตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำทำให้การบรรลุตัวชี้วัดนั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
Bankruptcy bill
23 ก.ย. 65
ครม.และส.ส.พรรคก้าวไกล ได้เสนอแก้ไขพ.ร.บ.ล้มละลาย หลายประเด็น เช่น  แก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ SMEs ส่วนที่แตกต่างเป็นกลไกใหม่ในร่างฉบับที่เสนอโดยส.ส.พรรคก้าวไกล คือ กลไกที่เปิดให้ลูกหนี้ "บุคคลธรรมดา" ขอเข้าสู่กระบวนการ "ฟื้นฟูสภาวะการเงิน" ได้ 
8 Years Prayut
19 ก.ย. 65
ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดี "8 ปี ประยุทธ์" ในวันที่ 30 กันยายน 2565 หลังมีคำสั่งให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ทางไอลอว์จึงชวนพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ของคำวินิจฉัยและสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น 
15 ก.ย. 65
15 กันยายน 2565 ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เสนอให้สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อครม.ให้จัดประชามติ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ 
10 ways to abolish 112 section
14 ก.ย. 65
ท่ามกลางบรรยากาศความน่ากลัวของการบังคับกฎหมายที่มีขอบเขตไม่ชัดเจน จำนวนคดีที่เพิ่มขึ้นแทบจะทุกวันและดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด ตลอดจนคำพิพากษาให้จำคุกที่ทยอยออกมาเรื่อยๆ ก่อนที่สังคมจะดำดิ่งไปสู่ความจำนนต่อสถานการณ์ ไอลอว์ชวนดูทางเลือก 10 ข้อ อยากสนับสนุน #ยกเลิก112 ทำอะไรได้บ้าง?
13 ก.ย. 65
วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา เป็นวันครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หลังจากดำรงตำแหน่งมาแล้วครบห้าปี นับตั้งแต่มีการแต่งตั้งครั้งแรกในปี 2560 ซึ่งที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีที่นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
Decode Voting Result
9 ก.ย. 65
7 กันยายน 2565 ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีนัดลงมติเห็นชอบร่างแก้รัฐธรรมนูญจำนวน 4 ฉบับ โดยผลของการลงมติครั้งดังกล่าว พบว่า “ร่างรัฐธรรมนูญทุกฉบับถูกปัดตก” แม้บางฉบับจะได้รับเสียงเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา แต่เนื่องจากไม่ผ่านเสียงเห็นชอบจาก ส.ว. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด