รายงานหนึ่งปี สนช.: การพิจารณากฎหมายในสภา
  หนึ่งปีที่ผ่านมา สนช.ทำหน้าที่หลักในการพิจารณากฎหมายซึ่งมีกฎหมายที่เข้าสู่การพิจารณาถึง 130 ฉบับ ประกาศใช้แล้ว 108 ฉบับ เป็นกฎหมายที่ประชาชน
  WinThai
  13 พ.ค. 58
  มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ถูกเปรียบเหมือนอำนาจเผด็จการล้นฟ้า หัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แก้ไขปัญหาและโยกย้ายข้าราชการต่างๆ มากมาย ทั้งเรื่องประมงผิดกฎหมาย สลากกินแบ่งรัฐบาล การสรรหาป.ป.ช. แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และกระทรวงศึกษาธิการ
  Mechai
  8 ต.ค. 58
  มีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนล่าสุด ผู้มีประสบการณ์โชกโชนในวงการเมืองและกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ 20 ปัหลังเมื่อเกิดรัฐประหารเขาจะเป็นคนแรกที่ทหารคิดถึง ชวนทำความรู้จักมีชัย และความคิดบ้างส่วนของเขา
  คุยกับ "จ่านิว" สิรวิชญ์: รัฐธรรมนูญแบบไหน ไม่เอาแล้ว
  6 ต.ค. 58
  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 มีการเปิดเผยชื่อคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญ แต่ก็มีเสียงอีกด้านที่ไม่เห็นด้วย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ "จ่านิว" นักศึกษาจากรั้วธรรมศาสตร์ ลองเปิดใจรับฟังเหตุผล และคำตอบของคำถามที่ว่า "รัฐธรรมนูญแบบไหน ไม่เอาแล้ว"
  National Reform Assembly
  5 ต.ค. 58
  หลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ถูกยุบไป ตามรัฐธรรมนูญชั่คราว 2557 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ตั้งสภาขับเคลือนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ขึ้นมาสานงานด้านปฏิรูปต่อจาก สปช. โดยมีสมาชิกไม่เกิน 200 คน มาจากการแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีทั้งหมด ทั้งนี้ สปท.
  NCPO reconstruct 5 economy committee
  5 ต.ค. 58
  ช่วงต้นของการยึดอำนาจของ คสช.ได้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยการออกประกาศ และคำสั่ง 5 ฉบับ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 5 ชุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การลงทุน และพลังงาน โดยก่อนการรัฐประหาร คณะกรรมการเหล่านี้มีกฎหมายจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว
  จากปีนรั้วสภาถึง virtual sit-in
  1 ต.ค. 58
  ผิดหรือไม่? ถูกหรือไม่? ที่พลเมืองเน็ตแห่กันเข้าเว็บไซต์ของรัฐจนเล่มนั้น จะเข้าข่ายปฏิบัติการที่เรียกว่า DDos attack แล้วจะผิดกฎมายตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หรือเปล่า? หาคำตอบกับ อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ตได้ที่นี้
  security business
  29 ก.ย. 58
  ร่าง พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการพิจารณาของ สนช. ไปเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม โดยมีสาระสำคัญ คือการกำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมาตรฐานของพนักงานรักษาความปลอดภัยให้มีความชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น