popular

  • public opinion
    ความเคลื่อนไหว : การปิดกั้น การจัดกิจกรรมสาธารณะ
    การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะหลายครั้งถูกจำกัดและจับตามองอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาลทหาร จากการรวบรวบข้อมูลจนถึงวันที่ 12ต.ค.57 มีกิจกรรมการแสดงออก(ที่ไม่เกี่ยวกับการเมือง)อย่างน้อย 21 ครั้ง ที่ถูกปิดกั้นแทรกแซงจากเจ้าหน้าที่รัฐ จากจำนวนข้างต้น สามารถแบ่งกิจกรรมการแสดงออกเป็น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 การแสดงออกในพื้นที่สาธารณะ และรูปแบบที่ 2 การจัดกิจกรรมความรู้ทางวิชาการ   
See video
ช่วงเสวนากับกรรมการในงานมอบรางวัล "หนังน่าจะแบน" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้อภิปรายได้แก่ สาวตรี สุขศรี ...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา

ปฏิทินกิจกรรม

SU MO TU WE TH FR SA
 
 
 
1
 
2
 
4
 
9
 
12
 
13
 
15
 
20
 
22
 
23
 
24
 
25
 
27
 
29
 
31