popular

 • กิจกรรม 'เปิดกล้อง ร้องป่าว โรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง อยากได้แบบไหน?'
  เว็บไซต์ Prachamati.org ขอเชื้อเชิญประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ ร่วมกันแสดงออกว่า หนทาง หรือ โรดแแมป ไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นั้น ควรจะเป็นอย่างไร เพียงท่าน ถ่ายรูปกับสิ่งใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นกระดาษ กำแพง หรือฝ่ามือ พร้อมข้อความว่า "My Roadmap" แล้วเขียนคำบรรยายใต้รูป ในหัวข้อ "โรดแม็ปสู่การเลือกตั้ง คุณอยากได้แบบไหน" จากนั้นติดแฮชแท็ก ‪#‎Prachamati‬ แล้วโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ 
 • ร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม: ควรทำความเข้าใจและตั้งข้อสังเกต
  กองทุนยุติธรรม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่รัฐบาลนำมาใช้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณภาพและช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่ทว่า เมื่อเปรียบเทียบกับร่างฉบับประชาชนบางฉบับแล้ว ชวนให้ตั้งขอสงสัยว่าในทางปฎิบัติจะก่อให้เกิดปัญหาหรือเปล่า
 • constitutional court
  ร่างรัฐธรรมนูญ' 58 : อำนาจสูงสุดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญ
  ศาลรัฐธรรมนูญ เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2540 ต่อเนื่องเรื่อยมาในรัฐธรรมนูญ 2550 บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญโดดเด่นขึ้นมาจากการตัดสินคดีสำคัญๆ ที่มีผลเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อความเป็นไปของประเทศไทย ซึงร่างรัฐธรรมนูญ 2558 ศาลรัฐธรรมนูญก็ยังคงอำนาจนำต่อไป 
 • Mix Member Proportional (MMP-Thai)
  ระบบเลือกตั้งผสมแบบไทย-เยอรมัน ตามร่างรัฐธรรมนูญ 2558
  การเลือกตั้ง ส.ส.เป็นหัวใจสำคัญของการเข้าสู่อำนาจทางการเมือง ระบบเลือกตั้ง ส.ส.จะถูกเปลี่ยนแปลงทุกครั้งตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การรัฐประหาร 2557 เป็นอีกครั้งหนึ่งโดยคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนำระบบสัดส่วนแบบผสม หรือ MMP มาใช้ ชวนทำความเข้าใจระบบนี้
 • ป่า
  ร่างกฎหมายป่าชุมชนยกที่สาม ในยุคสภาปฏิรูปแห่งชาติ ยังคงไม่ตอบโจทย์ชุมชน
  กว่า 25 ปีที่ร่างกฎหมายป่าชุมชนถูกผลักดันจากภาคประชาชน จนมาถึงปัจจุบันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) หยิบยกร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ผลตอบรับจากภาคประชาชนกลับเป็นเสียงคัดค้าน ด้วยเหตุผลว่าร่างของ สปช. บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน 
 • Citizen Rights
  สิทธิหน้าที่ของ "พลเมือง" ในร่างรัฐธรรมนูญ 2558
  ร่างรัฐธรรมนูญ 2558 หมวดที่ 2 ประชาชน กำหนดความเป็นพลเมืองและหน้าที่พลเมือง สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการตรวจสอบการใช้อำนาจ พร้อมแบ่งแยก "สิทธิมนุษยชน" กับ "สิทธิพลเมือง" ออกจากกัน ทำให้คนที่ไม่มีสัญชาติไทยจะไม่ได้รับสิทธิบางประการ 
See video
หลังมีข่าวการปิดกั้นกิจกรรม-งานเสวนาอยู่­บ่อยครั้ง ไอลอว์จึงได้พูดคุยกับผู้จัดกิจกรรม 3 ราย ที่ถูกทหารเข้ามาแทรกแซงการจัดงาน คือ อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ นักแสดงละครเวที เรื่อง 'บางละเมิด'...
22 เม.ย. 53 |
ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ และ อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา