ก่อนท้องฟ้าจะสดใส: บรรยากาศเสี่ยง 'อันตราย' ที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ !
  27 เม.ย. 59
  วันนี้ (27 เมษายน 2559) มีรายงานผ่านโลกออนไลน์เป็นระยะว่า ประชาชนคนธรรมดาถูกจับกุมและพาตัวไปจากบ้านตั้งแต่เวลารุ่งเช้า ท่ามกลางความสับสนของการใช้อำนาจจับกุมตัวบุคคลดังกล่าว ไอลอว์มีข้อสังเกตต่อเหตุการณ์ครั้งiนี้ว่า มันมีปัญหาในแง่ อำนาจที่ใช้กับฐานความผิดไม่สอดคล้องกัน
  human trafficking
  29 เม.ย. 59
  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายประชากรข้ามชาติ ส่งหนังสือเปิดผนึกถึง สนช. เพื่อให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ โดยเห็นว่า การตราร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นมาเพียงต้องการให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยนำระบบไต่สวนมาใช้แทนระบบกล่าวหา
  people against coup
  29 เม.ย. 59
  อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้ขบวนประชาชนทำการสนับสนุนรัฐประหาร ? ทำไมขบวนประชาชนถึงไม่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับขบวนการประชาธิปไตย  หรือต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตย  ขับไล่รัฐประหาร  แต่กลับต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับขบวนการชาตินิยม 
  SMS Spam lost money
  29 เม.ย. 59
  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดให้มีวิชาหลักวิชาชีพนักกฎหมายโดยให้นักศึกษาทำโครงงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำแก่ประชาชน กลุ่มหนึ่งในวิชานี่เลือกหัวข้อ "SMSกินตังค์" ซึ่งเป็นหัวข้อเกี่ยวกับ ผู้ประกอบการโทรคมนาคมส่ง SMS
  new principle in computer dralf
  25 เม.ย. 59
  ร่างแก้ไข พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ หนึ่งใน "ชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล" เผยโฉมให้เห็นพร้อมเพิ่มอำนาจบล็อคเว็บอย่างกว้างขวางขึ้น พยายามแก้ปัญหาการหมิ่นประมาทออนไลน์แต่ยังคลุมเครือ เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนให้แอดมินลบข้อความผิดกฎหมาย ห้ามโพสต์ข้อความกระทบ "ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ" ฯลฯ
  Referendum Act
  22 เม.ย. 59
  คลอดเรียบร้อย สำหรับ พ.ร.บ.ประชามติ เพื่อรับมือกับเส้นทางสู่การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 2559 พ.ร.บ.ฉบับนี้ สนช.แก้ไขไปจากเดิมพอสมควร เช่น การตัดไม่ให้มีการรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญ หรือการปรับเปลี่ยนบทลงโทษขอความผิดบ้างประเภทใหม่ และยกเลิกการออกเสียงผ่านเครื่องลงคะแนน 
  คำสั่งหัวหน้าฉบับที่ 3/2558 กับ 13/2559: ปัญหาอำนาจนอกระบบที่ตรวจสอบถ่วงดุลไม่ได
  10 เม.ย. 59
  คำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 13/2559 คือ ยาแรงตัวใหม่ที่ คสช. ใช้เพื่อจัดการคนทำความผิด โดยให้ทหารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่จับกุม สอบสวน ดำเนินคดี แต่ทว่า ผลลัพธ์ของการใช้ยาแรงที่ผ่านมา อาทิ กฎอัยการศึก หรือคำสั่งหัวหน้า คสช. ฉบับที่ 3/2558 ก็ดี